Noord-Korea dreigt met nucleaire aanvallen tegen de VS en Zuid-Korea. De kans dat het land de daad bij het woord voegt, is echter bijzonder klein, zegt defensiespecialist Sven Biscop (UGent) van denktank Egmont.

Een preventieve nucleaire aanval in naam van de gerechtigheid. Zo werd zondag op de Noord-Koreaanse televisie gesproken over een mogelijke aanval tegen de Verenigde Staten en Zuid-Korea , nadat die twee laatstgenoemden hun jaarlijkse militaire oefeningen hebben ingezet aan de Noord-Koreaanse grens én de VS afgelopen week nogmaals extra sancties oplegde aan Noord-Korea.

‘De kans dat Noord-Korea echt raketten afvuurt, is zo goed als nihil’, zegt Sven Biscop. ‘Naar mijn weten beschikken zij bijvoorbeeld al niet over de nodige nucleaire capaciteit om het Amerikaanse vasteland te bereiken.’

Maar de dreiging kan wel reëel zijn voor Zuid-Korea?

‘De dreigementen zijn niet van die aard dat ze ook in de praktijk worden omgezet. Noord-Korea wil met deze gespierde taal vooral reageren op het ongenoegen dat hun bondgenoot China enkele dagen geleden heeft laten blijken. Toen heeft Beijing voor het eerst openlijk zware kritiek geuit tegen de nucleaire ontwikkelingen en dreigementen van Noord-Korea, die uitgebreid in de Aziatische media zijn becommentarieerd. Er werd toen zeer duidelijk gesteld dat China geen zin heeft in een nucleair avontuur.’

En daar reageert Noord-Korea op door nog meer nucleaire dreigementen te maken?

‘Paradoxaal klinkt dat zeker, maar het is allerminst een onlogische zet. Met deze televisie-uitzendingen pelt het Noord-Koreaanse regime een eitje met de enige bondgenoot die het heeft. Slaafs bevelen opvolgen van Peking ziet dit regime niet zitten, ook al is het land zowel economisch als militair sterk afhankelijk van China. Kim Jong-un weet dat China het land niet zomaar kan laten vallen. De Noord-Koreaanse leider wil zijn eigen beleid hierdoor versterken en interne spanningen in de kiem smoren. Het regime staat al enige tijd onder druk.’

Hoe sterk staat Kim Jong-un in zijn schoenen?

‘Buiten zijn familienaam heeft hij weinig op zijn cv te schrijven. Verschillende prominenten zijn verdwenen of geliquideerd en er lijken spanningen te zijn ontstaan binnen de politieke elite. Een nucleaire dreiging lijkt momenteel het enige waarmee Kim Jong-un dissidenten en tegenstanders tijdelijk de mond kan snoeren.’