Peeters vraagt aandacht voor schijnzelfstandigheid
Werkminister Kris Peeters (CD&V). Foto: Belga

‘De Europese arbeidsmarkt moet eerlijker’ vindt Europees commissaris Marianne Thyssen. Daar heeft ze een plan voor klaar. 'Bijzonder goed nieuws', vindt partijgenoot en minister van Werk Kris Peeters, maar 'er is ook nog het fenomeen van de schijnzelfstandigen'.

Europees commissaris voor Werkgelegenheid Marianne Thyssen (CD&V) heeft een plan klaar dat de Europese arbeidsmarkt rechtvaardiger moet maken. Een van de grote pijnpunten van de Europese arbeidsmarkt is het verschil in loon tussen een ‘lokale’ arbeider en een collega die vanuit een ander EU-land tijdelijk gedetacheerd wordt. ‘Zeker in landen met hoge lonen kan het zijn dat de gedetacheerde werknemer maar de helft verdient’, zegt Thyssen.

Het plan moet werkgevers en werknemers ook meer rechtszekerheid geven. ‘Dat is niet alleen nodig omdat de arbeidssituatie de voorbije twintig jaar ingrijpend veranderd is, maar ook omdat het aantal gedetacheerde werknemers sterk is toegenomen. In 2014 waren ze al met 1,9 miljoen. Met de nieuwe regels willen we de eengemaakte markt beter laten functioneren en willen we de lat opnieuw gelijk leggen voor alle bedrijven.’

De vier belangrijkste maatregelen van Thyssen zijn gelijk loon, gelijke behandelingen, gelijkschakeling van interimkantoren, en gelijke arbeidsrechten voor ‘gedetacheerde’ en ‘autochtone’ collega’s. Thyssen geeft ook toe dat haar voorstellen een compromis zijn. ‘Sommige landen zullen vinden dat ik niet ver genoeg ga, andere zullen zeggen dat ik veel te ver spring. ’

'Bijzonder goed nieuws'

'Midden vorig jaar heb ik samen met 7 andere Europese landen in een brief sterk gepleit voor een daadkrachtige Europese regelgeving tegen sociale dumping. Het voorstel van Marianne Thyssen gaat in belangrijke mate in die richting. Het is bijzonder goed nieuws dat sociale dumping, die zich vooral in de transport- en bouwsector voordoet, voortaan sterk bemoeilijkt wordt.' Dat reageert minister van werk Kris Peeters (CD&V) op het plan van Thyssen.

Volgens Peeters is het werk evenwel niet af. 'Het voorstel van mijn collega betreft werknemers. Er is ook nog het fenomeen van de schijnzelfstandigen. Zelfstandigen betalen sociale zekerheidsbijdrage in hun thuisland. Als dat niet correct gebeurt, zijn ze in staat hier tegen lage prijzen te werken.'

'Het is ook belangrijk te kunnen vaststellen of de onderneming in kwestie een substantiële activiteit heeft in het thuisland en niet enkel een dekmantel is voor activiteiten elders. Daar is het nodig dat de inspectiediensten van het thuisland en die van het land waar het werk wordt uitgevoerd gegevens kunnen uitwisselen, zodat, met respect voor het vrij verkeer van diensten, ook deze vorm van sociale dumping kan worden uitgesloten', besluit Peeters.