Aantal verkavelingsaanvragen neemt af, kavels ook minder groot

Vlaming is uitverkaveld

De naoorlogse verkavelwoede in Vlaanderen ebt weg. Het aantal aanvragen om te verkavelen, lag nog nooit zo laag. Kleinere kavels, renovaties en appartementen nemen de bovenhand.

Minister Joke Schauvliege ziet in de evolutie het bewijs van ‘een groeiend besef dat er omzichtiger met de schaarse ruimte omgesprongen moet worden ’.
Minister Joke Schauvliege ziet in de evolutie het bewijs van ‘een groeiend besef dat er omzichtiger met de schaarse ruimte omgesprongen moet worden ’. Fred Debrock

In 2014 werden 1.855 vergunningen voor verkavelingen uitgereikt. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de telling, in 1962. Die aanvragen sloegen op 5.031 kavels, ook dat getal lag nooit zo laag ...

Aangeboden door onze partners

Niet te missen