De gemeenteraad van Linkebeek heeft maandagavond zoals verwacht Damien Thiéry voorgedragen als kandidaat-burgemeester.

Alle dertien raadsleden van de Franstalige meerderheid stemden voor. De twee raadsleden van de Vlaamse oppositiepartij Prolink weigerden aan de stemming deel te nemen. Raadslid Rik Otten stelde het standpunt van Vlaams minister Liesbeth Homans te volgen, namelijk dat de gemeenteraad Thiéry niet kan voordragen omdat zijn benoeming al eerder in de legislatuur geweigerd werd.

Net voor de stemming riep een twintigtal leden van het Taal Aktie Komitee en Voorpost slogans zoals ‘Damien buiten’ en ‘Linkebeek Vlaams’. Verder deden er zich geen incidenten voor.

De Bruycker

De lijst LB (LinkeBeek) met Thiéry won bij de nieuwe verkiezingen van 13 december 2015 in de faciliteitengemeente alle dertien verkiesbare zetels – de twee Nederlandstalige gemeenteraadsleden bleven gewoon op post.

Zolang de vaudeville blijft duren, blijft Eric De Bruycker (Prolink) de sjerp dragen in Linkebeek. Homans had De Bruycker benoemd omdat de Frantaligen steeds opnieuw Thiéry hadden voorgedragen, terwijl de minister eerder tot twee keer toe zijn benoeming geweigerd had vanwege overtredingen van de taalwetten. De Raad van State had Thiéry in beroep steeds ongelijk gegeven.

Raad van State

Hoewel Homans reeds aangaf dat ze de beslissing om Thiéry opnieuw voor te dragen onmiddellijk zal vernietigen, houdt de Franstalige meerderheid aan hem vast.

‘Homans sprak zonder de nieuwe situatie waarin we ons bevinden na de verkiezingen en mijn argumentatie te onderzoeken. Ik ben ervan overtuigd dat we bij de Raad van State deze keer meer kans maken bij een beroep tegen een niet-benoeming. Zo hebben we in de aanloop naar deze verkiezingen perfect de nieuwe richtlijnen gevolgd die de Raad in zijn arrest had aangegeven’, aldus Thiéry, die in afwachting van zijn benoeming onmiddellijk zijn ambt als waarnemend burgemeester wil opnemen. ‘De gemeentewet is zeer duidelijk dat het ambt van een dienstdoend burgemeester een einde neemt als een nieuwe gemeenteraad wordt geïnstalleerd.’

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in