Wat verandert er op 1 maart?
Foto: lvd

Ook in maart veranderen weer heel wat regels. Zo treedt de ‘Turteltaks’ in voege maar daalt ook de prijs van heel wat geneesmiddelen. We lijsten de veranderingen op.

Turteltaks in voege

Vanaf 1 maart gaat in Vlaanderen de nieuwe verhoogde ‘Bijdrage Energiefonds’ in voege, ofte de Turteltaks. Voor de meeste gezinnen bedraagt die bijdrage op de stroomfactuur honderd euro.

De Turteltaks dient voornamelijk om de afbouw van de schulden voor groenestroomcertificaten te financieren. Het tarief van de jaarlijkse heffing wordt bepaald op basis van het jaarverbruik van elektriciteit. Er gelden verschillende verbruiksschijven. Beschermde klanten bijvoorbeeld betalen 25 euro. Voor een jaarverbruik van 0 tot 5 MWh - het meest courante - is dat honderd euro.

Maar gezinnen die hun woning verwarmen met elektriciteit kunnen terechtkomen in verbruiksschijven waarvan de tarieven 130, 290 of zelfs 770 euro per jaar bedragen. Zo zijn er 11.500 gezinnen die 770 euro Turteltaks zullen betalen. Het gaat om huishoudens met accumulatieverwarming en warmwaterboilers.

De nieuwe bijdrage is te betalen bij de jaarlijkse elektriciteitsafrekening. Om een te grote schok te vermijden, zullen een aantal leveranciers de bijdrage verdelen over de voorschotfacturen, zo luidt het bij Febeg, de federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven.

Gebruik ecocheques wordt uitgebreid

Werknemers durven al eens klagen over het beperkt aantal zaken dat je kan betalen met ecocheques, maar daar komt in maart beterschap in. Het gebruik van ecocheques wordt uitgebreid naar de herstelling en het onderhoud van de ecologische producten die je met ecocheques kan kopen.

De lijst van ecocheque-producten focuste tot nu toe meestal op de aankoop en plaatsing van milieuvriendelijke producten. Vanaf maart wordt dat uitgebreid met het onderhoud en de herstelling ervan. Dat geldt bijvoorbeeld voor zonnepanelen, hoogrendementsketels, fietsen, energiemeters, roetfilters en lpg-installaties, zo staat in de tekst van de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) die in de Nationale Arbeidsraad (NAR) gesloten werd.

De nieuwe regeling moet er onder andere toe bijdragen dat milieuvriendelijke producten zo lang mogelijk gebruikt kunnen worden en voorkomen dat ze vroegtijdig worden afgedankt.

De uitbreiding kadert in een tussentijdse evaluatie van de ecochequelijst, waarbij er alleen producten kunnen worden toegevoegd. Om de twee jaar is er dan een “groot onderhoud” van de lijst. De volgende is eind dit jaar gepland.

Prijs van heel wat geneesmiddelen daalt

Een heleboel geneesmiddelen worden goedkoper. De prijsdaling is een gevolg van twee maatregelen uit het Toekomstpact tussen de overheid en de farmaceutische industrie.

Het pact legt één grote, eenmalige prijsdaling op voor geneesmiddelen waarvan het patent vervalt, in plaats van kleine, opeenvolgende prijsdalingen. Belangrijke geneesmiddelen als antibiotica worden ruim 54 procent goedkoper, levensnoodzakelijke geneesmiddelen bijna 61 procent. Dat komt neer op een bijkomende prijsdaling van ongeveer 17 procent voor generische geneesmiddelen. Daarnaast halveert de marge die geneesmiddelenproducenten voor merkgeneesmiddelen boven op de terugbetalingsprijs mogen aanrekenen van 10,8 naar 5 euro.

Gedragscode moet einde maken aan ‘wurgcontracten’ in horecasector

Cafébazen kunnen door brouwerijen of drankenhandelaars niet langer verplicht worden om al hun producten bij hen af te nemen. De vaak gehanteerde exclusiviteitsgarantie blijft grotendeels bestaan voor bieren, maar wordt afgebouwd voor de meeste andere dranken en nevenproducten. Dat staat in een gedragsovereenkomst die in december ondertekend werd door de horecafederaties, de brouwerijen en de drankenhandelaars. De regeling slaat op nieuwe contracten.

In de gedragscode worden de zogeheten ‘wurgcontracten’ gedeeltelijk afgebouwd. Dergelijke contracten zadelen horeca-uitbaters op met verregaande exclusiviteitsverplichtingen ten aanzien van brouwers of drankenhandelaars. Die exclusiviteit wordt nu dus gedeeltelijk afgebouwd. Voor bieren blijft de keuzevrijheid van horeca-uitbaters beperkt tot “minimaal twee soorten speciaalbieren” (los van de bieren die de brouwer of drankenhandelaar aanbiedt).

Werfregistraties voortaan verplicht vanaf 500.000 euro

Tot hiertoe moesten werknemers op werven vanaf 800.000 euro geregistreerd worden. Die grens zakt op 1 maart naar werven vanaf 500.000 euro en zal daarna stapsgewijs verder zakken tot in 2018 alle werknemers op werven geregistreerd worden.

De maatregel is onder andere bedoeld om fraude met (buitenlandse) werkkrachten tegen te gaan en wordt gesteund door de Bouwunie.

De verplichte registratie voor iedereen die actief is op een grote werf is van kracht sinds 1 april 2014 en geldt zowel voor werkgevers, werknemers als zelfstandigen. De registratie kan ter plaatse en vanop afstand worden uitgevoerd, en kan dagelijks of voor een reeks dagen gedaan worden, al kan de registratie maximaal 31 kalenderdagen op voorhand gebeuren, met de mogelijkheid dat te annuleren als de werknemers uiteindelijk toch niet op de werf worden ingezet.

Het is wel belangrijk dat de registratie moet gebeuren voor de betrokkene start met de werken. Het is aan de hoofdaannemer om de verplichte registratie in zijn contracten met de onderaannemers op te nemen. Doen zij zelf ook verder een beroep op onderaannemers, dan moeten ook zij die melding in hun overeenkomsten opnemen.

Vlaamse gemeenten kunnen lage-emissiezone invoeren

Gemeenten in Vlaanderen kunnen vanaf 1 maart 2016 een lage-emissiezone (LEZ) invoeren. De Vlaamse regering zette onlangs het licht op groen voor een reeks voorwaarden waaraan zo’n LEZ moet voldoen. De normen zijn strenger voor dieselvoertuigen dan voor benzinevoertuigen. Moto’s en voertuigen met een heel lage CO2-uitstoot (bv. elektrische wagens) zullen worden vrijgesteld.

De stad Antwerpen wordt wellicht de eerste om het systeem toe te passen. De invoering is er gepland vanaf februari 2017.

De invoering van lage-emissiezones (LEZ) wordt al langer onderzocht. Een LEZ is een afgebakend gebied waarbinnen toegangsvoorwaarden gelden voor bepaalde voertuigcategorieën op basis van de uitstoot van het voertuig. Bedoeling is om de luchtkwaliteit te verbeteren en zo ook een positieve invloed uit te oefenen op de gezondheid van de lokale bewoners.

Er zijn enkele gewestelijke criteria vastgelegd. Daarnaast kunnen gemeenten zelf nog bepaalde categorieën van voertuigen, die niet aan de gewestelijke criteria voldoen, tijdelijk toelaten tegen betaling. De handhaving zal niet gebeuren via stickers of vignetten, maar via nummerplaatcontrole.

Vaccinatie tegen hondsdolheid niet langer verplicht in België

Vaccinatie tegen hondsdolheid is vanaf 1 maart niet meer verplicht. Die inenting was in ons land nog verplicht voor honden ten zuiden van Samber en Maas en op campings. Sinds 2001 is België echter officieel vrij van hondsdolheid. Bovendien is de situatie in onze buurlanden gesaneerd.

Hondsdolheid of rabiës is een ziekte die wordt overgedragen via het speeksel van een besmet dier en kan verschillende zoogdieren en de mens treffen. Voor de mens is de ziekte vrijwel altijd dodelijk van zodra de symptomen zichtbaar worden. Sinds 1967 was vaccinatie tegen hondsdolheid verplicht. Toen was de ziekte endemisch in onze regio, met name bij vossen, en vormde ze een reëel gevaar voor de mensen en gedomesticeerde zoogdieren.

Honden, katten en fretten die met hun baasje naar het buitenland reizen of vanuit het buitenland toekomen, moeten wel nog altijd vooraf een vaccinatie tegen hondsdolheid krijgen. In sommige Europese landen en buiten Europa is de ziekte immers nog steeds aanwezig.

VRT krijgt nieuwe topman

Paul Lembrechts volgt op 1 maart Leo Hellemans op als nieuwe gedelegeerd bestuurder van de VRT.

Lembrechts studeerde af als veearts, werkte een tijd als omroeper en scenarioschrijver bij de VRT, maar koos nadien voor een carrière in het bedrijfsleven. Hij ging aan de slag bij het concern Master Foods België. Daar bekleedde hij verschillende managament- en directiefuncties. In 1995 stapte hij over naar de banksector. Hij oefende diverse directie- en managementfuncties uit bij de Generale Bank (later Fortis Bank), ABN Ambro en Beroepskrediet NV/BKCP Bank.

Lembrechts werd gekozen uit een tiental kandidaten van wie er in de laatste rechte lijn nog drie over bleven. De nieuwe ceo krijgt de moeilijke taak om de openbare omroep door een nieuwe besparingsronde te loodsen en de openbare omroep verder om te vormen tot een goedkopere en efficiëntere omroep. De komende maanden moet hij met de raad van bestuur en de vakbonden alvast rond de tafel zitten om een veelbesproken “transformatieplan” uit te werken.

Ingrid Lieten stapt uit de politiek en wordt directeur van LifeTechValley

Gewezen Vlaams minister en Limburgs SP.A-boegbeeld Ingrid Lieten stopt met politiek. Ze neemt ontslag uit het Vlaams Parlement om vanaf 1 maart directeur te worden van LifeTechValley, een samenwerkingsverband tussen kennisinstellingen, bedrijven en spelers uit de zorgsector dat innovatie in de ouderenzorg een boost moet geven.

Lieten (51) kreeg nationale bekendheid als directeur-generaal van de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn. Ze bekleedde die functie vanaf 2002 en voerde mee het beleid rond de basismobiliteit uit. In 2009 werd Lieten verrassend Vlaams minister in de regering-Peeters II (CD&V, sp.a, N-VA). Hoewel ze niet op een verkiezingslijst had gestaan, duidde toenmalig SP.A-voorzitster Caroline Gennez Lieten aan als viceminister-president voor SP.A. Ze kreeg de bevoegdheden wetenschappelijk onderzoek, innovatie, media en armoedebeleid. Bij de verkiezingen van 2014 werd Lieten verkozen in het Vlaams Parlement, maar de SP.A verzeilde in de oppositie.

Sven Nys is nieuwe teammanager bij Telenet-Fidea

Sven Nys is de nieuwe teammanager bij Telenet-Fidea. Hij volgt in maart Hans van Kasteren op en neemt het huidige veldritteam over binnen de structuur van zijn project Balenberg.

Alle contracten, van de renners tot en met de omkadering, worden overgenomen en lopen door tot het einde van 2017. Kris Wouters blijft ploegleider.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in