Michel: ‘Als Oost-Europa geen vluchtelingen wil opvangen, krijgt het minder geld’
Foto: Fred Debrock

’Ik verzet me tegen een Bancontact-Europa, waar landen geld willen voor ontwikkeling, maar geen vluchtelingen opvangen.’ Daarvoor waarschuwt premier Charles Michel (MR) zaterdag in een interview met De Standaard. Hij herhaalt zijn pleidooi voor Europa als een ‘ever closer union’.

‘Men moet Europa opnieuw kunnen zien als een politiek project dat mobiliserende antwoorden geeft inzake economie of culturele uitwisseling, engagementen die dicht bij de bevolking aanleunen’, aldus Michel.

Blijkbaar is het wel makkelijker om principieel de zuivere Europeaan te spelen dan dit door te trekken in het concrete beleid, want door grenscontroles met Frankrijk in te voeren, zet de regering-Michel extra druk op de Schengenzone, die hij koste wat het kost wil redden.

‘Logisch en normaal dat we grenscontroles intensiveren’

‘Het is goed dat Frankrijk een oplossing zoekt voor de vluchtelingenkampen in Calais, waar jarenlang een toestand van rechteloosheid heerste’, repliceert Michel. ‘Maar dat houdt een risico in dat die kampen zich verplaatsen naar De Panne of Zeebrugge. Het is toch maar logisch en normaal dat we dan de grenscontroles intensiveren om te beletten dat langs onze kust een vluchtelingenkamp ontstaat zoals in Calais?’

Bovendien sluit Michel zich aan bij het pleidooi van zijn Italiaanse collega om de landen van Centraal-Europa financieel te straffen bij het volgende financieel meerjarenplan als ze niet werken. ‘Ik heb tijdens discussies in de Europese Raad uitdrukkelijk verklaard dat solidariteit in twee richtingen werkt. Ik zal het nooit eens zijn met een Bancontact-Europa, waarbij sommige landen wel geïnteresseerd zijn om geld te krijgen voor hun economische ontwikkeling, maar niet solidair willen zijn voor de vluchtelingen. Dat is niet aanvaardbaar.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig