Kort&bondig

Stop niet bij de eindtermen

Jongeren voorbereiden op de maatschappij houdt in dat zij weten hoe die in elkaar zit. Dat zij leren hoe zich daarin staande te houden en er gelukkig in te worden.

Jongeren voorbereiden op de maatschappij houdt in dat zij weten hoe die in elkaar zit. Dat zij leren hoe zich daarin staande te houden en er gelukkig in te worden.

Financiële en digitale kennis ...

Aangeboden door onze partners

Niet te missen