Wachtlijsten bij justitiehuizen stijgen spectaculair
Justitiehuis in Dendermonde (22 februari 2016) Foto: rr

Sinds de justitiehuizen een Vlaamse bevoegdheid zijn, stegen de wachtlijsten spectaculair. Dat veroorzaakt schrijnende ­toestanden.

Kinderen in een vechtscheiding moeten soms een jaar wachten vooraleer een rechter een beslissing neemt over de bezoekregeling. Geïnterneerden die op proef vrij mogen, worden niet altijd opgevolgd. Werkstraffen die normaal gezien binnen het jaar uitgevoerd moeten worden, slepen vaak veel langer aan.

De justitiehuizen die onder meer instaan voor de werkstraffen, vrijheid onder voorwaarden en bemiddeling in strafzaken zijn sinds 2014 een Vlaamse bevoegdheid. Maar, stelt Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA) vast, sinds Vlaanderen de justitiehuizen overnam van het federale niveau ging het van kwaad naar erger met de wachtlijsten. ‘We hebben de wachtlijsten geërfd van het federale niveau, maar ze blijven spectaculair stijgen’, zegt Parys.

Besparingen

Eind 2013 stonden 875 dossiers in de wachtrij, eind 2015 waren er dat al meer dan het dubbele: 2.184 dossiers. Vooral de wachtlijsten voor bemiddeling en werkstraffen stegen spectaculair.

‘De overstap naar de Vlaamse Gemeenschap gebeurde in volle besparingen. In het najaar 2014 kondigde de federale regering een wervingsstop af waardoor we de openstaande plaatsen bij de justitiehuizen niet konden invullen’, zegt Liesbeth Wyseur, woordvoerster van de justitiehuizen.