Aantal haatmisdrijven tegen moslims verdubbeld
Foto: photo news
Bij Unia, het voormalige Interfederaal Gelijkekansencentrum, kwamen vorig jaar 84 klachten binnen over haatmisdrijven. Dat is een verdubbeling tegenover 2010. Een groot deel gaat over vijandigheden tegenover moslims, gaande van vrouwen wier hoofddoek afgetrokken wordt, tot doodsbedreigingen.

Ook het aantal dossiers over het ‘aanzetten tot haat’ steeg in dezelfde periode van 338 naar 404. Volgens directeur Els Keytsman ‘vallen de morele grenzen weg: wat vroeger onder de radar bleef, gebeurt nu openlijk’.

In 2015 kwamen in totaal 4.554 klachten binnen, waarvan 1.335 specifiek betrekking hadden op discriminatie. Ten opzichte van 2010 betekent dat een lichte daling van een tweehonderdtal dossiers. Op het eerste gezicht dus een positieve tendens. 

Maar de feiten zijn wel zwaarder. Terwijl het zes jaar terug 48 dossiers over ‘haatmisdrijven’ ging, verdubbelde dat aantal bijna tot 84 in 2015. Ook de klachten over het ‘aanzetten tot haat’ nam in diezelfde periode toe van 338 naar 404.

De vijandschap concentreert zich wel degelijk rond de islam als ‘cultuur en godsdienst’, luidt het bij Keytsman. ‘Het klassieke racisme van vroeger was gericht op huidskleur of nationaliteit, maar tegenwoordig treft het vooral personen die islamitische geloofsovertuigingen aanhangen, aangezien die 93 procent vertegenwoordigen van het totale aantal dossiers dat werd geopend op grond van het religieuze criterium’.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig