Nieuw reglement voor drones eindelijk afgerond
De vereisten van een gps-trackingsysteem en signalisatielichten zijn geschrapt. Foto: REUTERS

Minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) heeft, na kritiek van Europa, een nieuw Koninklijk Besluit klaar dat commerciële dronevluchten regelt. Voortaan is sprake van twee ‘klassen’ en enkele technische vereisten vallen weg.

Minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) roept een tussencategorie in het leven voor het gebruik van drones. Enkele maanden geleden werkte de minister een reglementair kader uit voor het gebruik van drones, waarin sprake was van twee categorieën die het onderscheid maakten tussen professioneel en recreatief gebruik.

Maar het ontwerp van Koninklijk Besluit waarmee de minister het gebruik wilde reglementeren, kreeg heel wat opmerkingen van de Europese Commissie. Die vond dat het nogal stringent was. De minister komt nu tegemoet aan die opmerkingen, door een tussencategorie in het leven te roepen.

Veiligheid

Binnen het professionele gebruik is voortaan sprake van klasse 1 en klasse 2. Klasse 1 is het professioneel gebruik van drones tot 150 kilo tot 90 meter hoogte. Deze activiteiten worden beschouwd als ‘hoog risico’ (bijvoorbeeld het overvliegen van een menigte) of als ‘middel risico’ (bijvoorbeeld de inspectie van een windmolen). Piloten moeten hun drones laten registreren en moeten, na het behalen van een vliegbewijs, 18 jaar zijn.

De klasse 2 is nieuw. Drones-piloten die in deze klasse actief zijn, mogen vliegen met een drone onder 5 kg en tot maximaal 45 meter hoogte. Piloten moeten minimaal 16 jaar zijn en een attest halen, maar de weg naar dat attest is minder zwaar dan bij het professioneel gebruik. De drone moet ook geregistreerd zijn.

Het kabinet van de minister benadrukt dat Galant bij de uitwerking van het nieuwe KB steevast twee bekommernissen voor ogen hield: de veiligheid in de lucht en op de grond enerzijds en de economische ontwikkeling anderzijds.

Privacy

Daarnaast schrapt de minister een aantal technische vereisten die in het vorige KB voorzien waren. Het gaat daarbij om de verplichte aanwezigheid van een gps-trackingsysteem en signalisatielichten. Ze benadrukt nog dat de regels rond privacy niet werden gewijzigd. ‘Wat geldt op de grond, geldt ook in de lucht’, luidt het. De wettekst werd voor advies aan de gewesten en de Raad van State bezorgd. Minister Galant hoopt dat hij nog deze lente in werking kan treden.