Bisschoppen vragen hulp aan Vermassen
Jef Vermassen. Foto: BELGA

De bisschoppen zouden graag hebben dat onder meer advocaat Jef Vermassen en Kamerlid Carina Van Cauter (Open VLD) in een ‘raad van toezicht’ zetelen. Die moet de bisschoppen adviseren in ‘randgevallen van grensoverschrijdend gedrag’ door priesters.

De Kerk heeft de voorbije vier jaar al voor 3,9 miljoen euro schadevergoedingen aan slachtoffers van misbruik door geestelijken betaald. Dat kondigden de bisschoppen vandaag aan bij de voorstelling van hun rapport ‘Van taboe naar beleid’. 628 slachtoffers stapten naar het onafhankelijke Centrum voor Arbitrage, dat in de nasleep van de parlementaire commissie seksueel misbruik werd opgericht. 418 slachtoffers stapten naar een van de elf opvangpunten van de Kerk (één per bisdom en één voor de congregaties)

In de marge van de persconferentie kondigde de Antwerpse bisschop Johan Bonny ook aan een ‘raad van toezicht’ te willen oprichten. Daarover hebben de bisschoppen principieel een akkoord bereikt. De raad moet bisschoppen en oversten bijstaan om de juiste maatregelen te nemen in nieuwe dossiers van priesters en broeders die over de schreef zijn gegaan, maar misschien nog een tweede kans verdienen.

‘Het gaat om de grensgevallen van grensoverschrijdend gedrag’, benadrukt Bonny. ‘De vraag is: kunnen we die priesters en broeders nog inzetten voor pastoraal werk als zij goed begeleid en omkaderd worden? Om niet het verwijt van “ons kent ons” te krijgen, willen we dat een raad van experten van binnen én buiten de Kerk ons daarin bijstaat.’

Twee jaar geleden kreeg Jozef De Kesel als toenmalig bisschop van Brugge een storm van kritiek over zich heen nadat hij een voor aanranding veroordeelde priester weer tot pastoor van Middelkerke had benoemd. Advies van een raad van experten moet zulke kritiek in de toekomst voorkomen.

Vlaamse en Waalse raad

Er zouden twee raden komen, één op Vlaams en éen op Waals niveau. In de raad zullen zes à zeven experten in recht, therapie en begeleiding zetelen.

De bisschoppen willen nog geen namen noemen. ‘We zijn nog volop bij kandidaten aan het aftoetsen’, zegt bisschop Bonny.

Er circuleert natuurlijk wel al een lijst met namen. De Standaard vernam van verschillende bronnen dat de Kerk concreet denkt aan onder meer advocaat Jef Vermassen, Kamerlid Carina Van Cauter (Open VLD) en senator Steven Vanackere (CD&V). De bisschoppen zouden al met verschillende mensen contact hebben opgenomen. Vanackere zou alvast hebben laten weten om niet op de vraag te zullen ingaan.

Van Cauter denkt er nog over na. ‘Vrijdag heb ik een telefoontje gekregen’, zegt ze. ‘Ik wil ernstig nadenken of ik mij hiervoor engageer. De mensen weten dat dit onderwerp mij na aan het hart ligt. In het parlement hebben we al veel kunnen realiseren, zoals de oprichting van de arbitragecommissie. Ik wil me wel eerst nog informeren over de precieze opdracht van die raad. Het kan niet de bedoeling zijn dat ik in de toekomst moet zwijgen als er zich problemen voordoen. Ik blijf een parlementslid, ik ga me niet in mijn spreekrecht laten beknotten.’

Vermassen was vandaag nog niet bereikbaar voor commentaar.

Bisschop Bonny hoopt dat de raad in september van start kan gaan. Of er ook een slachtoffer in de raad vertegenwoordigd zal zijn, is niet duidelijk. In de expertencommissie die het Vaticaan bijstaat heeft paus Franciscus een slachtoffer benoemd.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig