Uit welke landen komen de asielzoekers vooral? Komen er nu meer asielzoekers naar België dan vroeger? En hoeveel asielzoekers komen er naar België? Vier vluchtelingenvragen in kaart gebracht.

Ja. Eind vorig jaar bereikte de federale regering een akkoord om, vanaf dit voorjaar, 5.000 asielzoekers verplicht over alle gemeenten te verspreiden. OCMW’s zullen voor die asielzoekers individuele opvangplaatsen (LOI’s) moeten zoeken, bijvoorbeeld door een appartement te huren.

Zelfs de kleinste gemeente moet haar duit in het zakje doen. Bij de verdeling houdt de regering onder meer rekening met het bevolkingsaantal, het totale netto-belastbare inkomen en het aantal leefloners van een gemeente. Gemeenten die nu al veel asielzoekers opvangen, in collectieve centra of LOI’s, zullen ook minder inspanningen moeten doen. Elke gemeente heeft al een indicatief cijfer gekregen. Elke gemeente heeft al een indicatief cijfer gekregen. Een overzicht vindt u hier .

Klik op een gemeente om de huidige opvangcapaciteit te bekijken


In 2015 kwamen de asielzoekers vooral uit Irak (21,8 procent), Syrië (21,3 procent) en Afghanistan (20 procent). In de loop van het jaar kwamen er stelselmatig meer Syriërs naar ons land. In augustus en september vroegen plots opvallend veel Irakezen asiel aan, vermoedelijk gelokt door fabeltjes van mensensmokkelaars dat ze hier geld konden krijgen en binnen de week hun gezin konden laten overkomen. Door een informatiecampagne van de overheid keerden veel Irakezen nadien vrijwillig terug en daalde het aantal nieuwe asielaanvragen van Irakezen ook spectaculair.

Asielzoekers op basis land van oorsprong

Ja. Op basis van het aantal asieldossiers kreeg ons land in 2015 dubbel zo veel aanvragen als in 2014 (17.123). Dat waren er ook tienduizend meer dan 2011, het piekjaar van de vorige asiel- en opvangcrisis. Een recordjaar is 2015 echter niet. In 1999 registreerde ons land 35.778 asielaanvragen, in recordjaar 2000 zelfs 42.691 asielaanvragen. Maar de context is niet vergelijkbaar.

In 2000 kwamen heel het jaar door veel asielzoekers naar ons land, in 2015 bereikte de vluchtelingencrisis pas in de zomer Europa. Rond de eeuwwisseling zaten tussen de asielzoekers ook veel meer economische migranten. Bovendien kregen ze toen ook geld, waardoor België een zeer aantrekkelijk asielland was.

Asielaanvragen 1995-2015

In 2015 registreerde de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) 35.476 asielaanvragen, of gemiddeld 2.956 per maand. In totaal ging het om 44.760 personen: kinderen die met hun ouders reizen, vallen onder de asielaanvraag van hun ouders.

Vooral sinds de zomer komen er veel asielzoekers naar ons land. Sinds augustus waren het er altijd meer dan 5.000 per maand. In januari van dit jaar hebben 2.842 asielzoekers zich geregistreerd – het slechte weer is een belangrijke reden – maar alle internationale waarnemers verwachten dat vanaf maart-april weer meer asielzoekers hun reis naar Europa, en dus ook naar België, zullen voortzetten.

Aantal personen in 2015