Muyters pleit voor Vlaams Herenakkoord
Foto: BELGA

Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) wil nagaan of de Vlaamse sociale partners een Herenakkoord kunnen sluiten over het stakingsrecht. Gisteren is het overleg in de Groep van Tien daarover mislukt.

Nu de sociale partners het op federaal niveau niet eens zijn geraakt over een update van het stakingsrecht, is het niet alleen de vraag hoe het federaal verder moet. Ook op Vlaams niveau vragen partijen zich af hoe ze het stakingsrecht toch kunnen aanscherpen.

‘Gegeven de impact van stakingen op de Vlaamse economie is de vraag: welke initiatieven kunnen we nemen vanuit Vlaanderen? Welke initiatieven kunnen we vanuit Vlaanderen nemen om te garanderen dat het recht op werken voorrang krijgt op het recht op staken’, zo schotelde Rik Daems voor.

Vlaams overleg

Vlaams Minister van Werk en Economie Philippe Muyters wil alvast aan de Vlaamse sociale partners in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) vragen om te overleggen over de kwestie. ‘Ik wil hen vragen te kijken op welke manier we kunnen vermijden dat conflicten tussen vakbonden en werkgevers leiden tot schade aan de economie en dat eventueel in een akkoord gieten.’

De N-VA-minister wijst daarbij op het feit dat de publieke opinie in Vlaanderen over stakingen anders is dan in Wallonië. ‘Dat uit zich ook in de actiebereidheid, bijvoorbeeld bij stakingen bij de NMBS.’

Sociaal overleg

Het Herenakkoord uit 2002 bepaalt wat mag en niet mag bij een staking, maar haalde in praktijk niet veel uit omdat het juridisch niet afdwingbaar is. Na verschillende stakingen in het afgelopen jaar was er politieke druk om dat akkoord te herbekijken.

Gisteravond legde Unizo-topman Karel Van Eetvelt de bal in het kamp van de regering, maar voor minister van Werk Kris Peeters (CD&V) is dat nog te vroeg. Hij gelooft nog in het sociaal overleg, net zoals ABVV-topman Rudy De Leeuw.

Volgens de werkgevers weigeren de vakbonden onwettige situaties (zoals het afsluiten van autosnelwegen of het weigeren van werkwilligen) te verbieden, de vakbonden vinden dan weer dat het stakingsrecht in gedrang komt.