Terroristen bespioneerden topman SCK Mol

Een aantal verdachten van betrokkenheid bij de aanslagen van Parijs observeerden ook een topman van het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) in Mol. Ze hadden een camera verborgen die zijn privéwoning filmde. Dat bevestigden bronnen aan De Standaard.

Tijdens de huiszoekingen die in de loop van de maand november en december gebeurden in het onderzoek naar de aanslagen van Parijs, ontdekten de speurders bij één van de verdachten een bevreemdende video-opname. De opname bleek gemaakt met een verborgen camera die gericht stond op een privéwoning . De speurders konden de woning in Vlaanderen identificeren aan de hand van een passerende bus van De Lijn die op de tien uur durende video te zien was. In de woning bleek een topman van het nucleaire programma in België te wonen.

Het was de krant La Dernière Heure die het nieuws vanochtend uitbracht. De verborgen camera werd op het einde van de observatie terug weggehaald door twee tot op vandaag niet geïdentificeerde mannen in een auto. Dat konden de speurders dan weer zien op de (onduidelijke) beelden van een bewakingscamera die in de straat stond opgesteld.

Topman SCK

Volgens onze bronnen is de man die geobserveerd werd door de terreurverdachten een nucleaire topman die werkt in het SCK te Mol. Waarom de terroristen een topman van het SCK observeerden is (nog) niet duidelijk. Was het hun bedoeling om op termijn een aanslag te plegen ergens in een nucleaire centrale? Of planden de terroristen een diefstal van nucleair materiaal en moest de man hen toegang verschaffen tot de installaties?

Hoe de terroristen aan het adres van de man zijn gekomen, maakt nog voorwerp uit van het onderzoek. Het is voorlopig ook niet bekend bij wie van de tien sinds de aanslagen opgepakte verdachten de video werd gevonden. Het federaal parket bevestigde vanochtend enkel het bestaan van de video.

Het SCK geeft voorlopig geen commentaar op de opnames.

SPIEKBRIEFJE. Wat is het SCK? 

In het SCK wordt in Europese samenwerking onderzoek gedaan naar vreedzame toepassingen van radioactiviteit en naar de verbetering van kernenergie: betere splijtstofstaven; reactoren die minder afval produceren, die inherent veiliger zijn, die bestaand afval omzetten in stoffen die veel minder lang stralen; het bestuderen van het gedrag van allerlei materialen onder stralingsbelasting (het materiaal van de ‘scheurtjesreactoren’ is in het SCK onderzocht).

Het SCK onderzoekt de veiligheid van kerninstallaties en het beheer van radioactief afval (bijvoorbeeld door ondergrondse berging in diepe kleilagen, door vermindering van het afval en door omzetting in minder radioactieve stoffen). Ook aan de bescherming van mens en milieu tegen gevaarlijke straling wordt op het SCK gewerkt.

Het SCK produceert ook een groot deel van de radio-isotopen die in ziekenhuizen worden ingezet voor bijvoorbeeld de behandeling van kanker en voor medische beeldvorming.