Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) betreurt dat het de Groep van Tien niet gelukt is om het herenakkoord te actualiseren. Hij gaat nu contact hebben met de sociale partners om na te gaan waar de besprekingen zijn vastgelopen. 'Maar ik ga geen bemiddelingstraject opstarten. Het zou problemen geven wanneer de wetgever tussenkomt in het sociaal overleg', benadrukte hij in ‘De Ochtend’ op Radio 1.

Bonden en werkgevers zaten al enkele weken, in alle discretie, samen over een nieuw Herenakkoord. Het vorige akkoord dateert van 2002 en was - onder druk van de politiek - aan een update toe. Het gaat onder meer over mogelijke sancties bij het niet respecteren van afspraken. Er werd ook bekeken of industrieterreinen mogen worden geblokkeerd tijdens acties. Om iets voor 19 uur dinsdagavond gingen de partijen echter uit elkaar, zonder akkoord. Volgens de werkgevers weigeren de vakbonden onwettige situaties (zoals het afsluiten van autosnelwegen of het weigeren van werkwilligen) te verbieden, de vakbonden vinden dan weer dat het stakingsrecht in gedrang komt.

Geen bemiddeling

Minister van Werk Kris Peeters is teleurgesteld dat de gesprekken zijn afgesprongen. 'Het is zonneklaar dat er een recht op staken is, maar dat er ook een recht op werken is. In het verleden zijn er heel wat acties geweest die niet door de beugel konden, het is belangrijk om overeen te komen hoe je daar op een adequate manier op kan reageren. Ik zal daarom contact opnemen met de sociale partners om te kijken waar de knelpunten lagen', vertelde Peeters op Radio 1.

Peeters wil echter niet tussenkomen in de gesprekken. Het zou problemen geven wanneer de wetgever probeert tussen te komen, daarom zal hij ook geen bemiddelingstraject opstarten zoals sommige media al schreven. Hij blijft er immers van overtuigd dat sociaal overleg de beste manier is om tot een actualisering te komen van het herenakkoord. 'Omdat het akkoord dan gedragen is door zowel de werkgevers als de werknemersorganisaties. Het herenakkoord is een akkoord onder sociale partners', vat de minister samen.

Initiatieven

Coalitiepartner Open VLD vindt ook dat een nieuw sociaal akkoord de beste manier is om het stakingsrecht te actualiseren, maar wil via wetgevende weg gaan als de sociale partners er niet uit geraken. Net zoals de N-VA. 'De politiek moet nu haar verantwoordelijkheid nemen', vindt N-VA-Kamerlid Zuhal Demir. 'Het is niet meer dan logisch dat een aantal zaken dat niet door de beugel kan, ook strafbaar wordt.(

Demir citeert daarbij spoor- en wegblokkades, schade berokkenen aan voertuigen, fysieke agressie, de toegang tot het werk blokkeren en wilde stakingen.