‘Wij gaan niet de gevolgen dragen voor daden van het individu’
Foto: BELGA

Rudy De Leeuw van de socialistische vakbond ABVV blijft erin geloven dat het sociaal overleg kan slagen. ‘Maar je kunt van ons niet verlangen dat wij al onze drukkingsmiddelen uit handen geven’, klinkt het op Radio 1.

Het sociaal overleg tussen de vakbonden en de werkgevers over een actualisering van het herenakkoord, waarin sociale partners afspraken maken over het stakingsrecht, is dinsdagavond afgesprongen.

Unizo-topman Karel van Eetvelt reageerde ontgoocheld nadat de gesprekken waren gestrand en ziet ook geen onmiddellijke oplossing meer: ‘Het is nu aan de regering’, klonk het dinsdagavond na amper twee uur onderhandelen.

‘Sociaal overleg moet men alle kansen geven’

Vakbondsman Rudy De Leeuw is het niet eens met van Eetvelt: ‘Ik heb nergens gehoord dat de onderhandelingen volledig afgelopen zijn. De gesprekken zijn afgesprongen, maar niet afgelopen. Sociaal overleg moet men alle kansen geven.’

Waarom de gesprekken zijn afgesprongen, is volgens De Leeuw zo klaar als een klontje: ‘Ik denk dat de werkgevers hebben afgehaakt omdat zij zaken aanhaalden die niet kunnen. Zij waren overmoedig. Men moet de zaken in zijn context zien. Wij willen wel op papier zetten dat strafbare feiten vervolgd moeten worden, maar wij gaan niet de gevolgen dragen voor de daden van individuen.’

‘Wij hebben een algemene staking georganiseerd in 2014 en er is één incident gebeurd aan onze kant en meerdere aan de andere kant. Onze incidenten moeten niet uitvergroot worden. U begrijpt ook wel dat wij niet alle drukkingsmiddelen uit handen zullen geven’, besloot De Leeuw.

Patiënt overleden

Bonden en werkgevers zaten al enkele weken, in alle discretie, samen over een nieuw herenakkoord. Het vorige akkoord dateert van 2002 en was aan een update toe. Concrete aanleiding voor de hernieuwde gesprekken waren vakbondsacties in oktober vorig jaar. Een chirurg geraakte door een wegblokkade niet tijdig bij een operatie, waardoor de patiënte overleed.

Naast de wegblokkades werd onder andere bekeken of industrieterreinen mogen worden geblokkeerd tijdens acties, of vliegende stakingsposten mogen worden opgericht en of werkgevers eenzijdige verzoekschriften mogen indienen om stakingen te breken.