Foto’s van Facebookprofiel kunnen gebruikt worden in rechtszaak
Foto: Photo News

Foto’s afkomstig van een persoonlijk Facebookprofiel kunnen in het kader van een expertise aangewend worden om de schade te bepalen van een jongeman die slachtoffer was van een agressie. Dat besliste het hof van beroep van Luik dinsdag. De foto’s waren door de dader van de agressie van het Facebookprofiel van het slachtoffer geplukt.

Op 27 mei 2009 kregen twee studenten ruzie over een meisje. Daarbij deelde een van de kemphanen een vuistslag toe aan zijn opponent, die daarbij een gebroken neus opliep. Door de neusbreuk kon de jongeman niet aan zijn examens deelnemen en zakte hij dat academiejaar. Bij het opmaken van de opgelopen schade, bracht hij dat in rekening.

Toen de dader drie jaar na de feiten voor de rechter verscheen, bracht hij foto’s in die hij van het Facebookprofiel van het slachtoffer had geplukt, om aan te tonen dat het slachtoffer slechts lichtgewond was geraakt. De foto’s waren genomen op een feestje twee dagen na de slag in het aangezicht. De beklaagde was van mening dat de documenten konden aangewend worden in de expertise om de schade na de agressie te bepalen.

Geen inbreuk op privacy

De advocaat van het slachtoffer voerde aan dat er een inbreuk werd gepleegd op de privacywetgeving en op de portretrechten van zijn cliënt en dat de foto’s dus niet mochten gebruikt worden om de schadevergoeding te bepalen.

Het hof oordeelde in het arrest dat de beklaagde door het aanbrengen van de foto’s geen inbreuk pleegde op de privacywetgeving en het portretrecht. De beklaagde legde de stukken neer met exclusief persoonlijke doeleinden in het kader van een gerechtelijke procedure, luidt het.

Zelf gepost

Het hof stelde verder vast dat het slachtoffer de foto’s zelf op Facebook had gepost twee dagen na de feiten en een groot aantal personen - ook de beklaagde - er toegang toe had verleend.

De magistraten oordeelden dat het aanbrengen van deze foto’s bij justitie wettelijk is en dat ze toegelaten zijn in het debat als een contextueel element. De expert die de opgelopen schade moet bepalen, kan zijn opdracht voortzetten, rekening houdend met de foto’s die de beklaagde in het strafdossier indiende.