Vakbonden en werkgevers, verenigd in de Groep van Tien, wagen dinsdag een nieuwe - volgens sommigen een allerlaatste - poging om tot een nieuw herenakkoord te komen.

Het herenakkoord omvat afspraken tussen sociale partners over wat kan en niet kan bij een sociaal conflict. Het vorige akkoord dateert van 2012, en was - onder druk van de politiek - aan een update toe.

Onderhandelingen voor de Krokusvakantie leverden niets op. Dinsdag gaat het overleg verder, volgens sommigen ‘tot de finish’. Het overleg start om 17.00 uur.

In dat herenakkoord moeten afspraken staan over wat wel en niet kan bij een sociaal conflict. Mogen vliegende stakingsposten? Kunnen sancties worden opgelegd bij niet respecteren van de afspraken, en welke? Kunnen eenzijdige verzoekschriften worden ingediend om een staking stop te zetten? Mogen industrieterreinen worden geblokkeerd? Enzovoort.