N-VA wil videoconferenties invoeren bij jeugdrechter
De minderjarigen zouden de zitting kunnen volgen vanuit de plaats waar ze verblijven (foto: jeugdgevangenis Everberg) Foto: Vum

N-VA-Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh dient een wetsvoorstel in om videoconferentie in jeugdzaken mogelijk te maken. Dat moet de procedure efficiënter maken, maar volgens tegenstanders gaat dit ten koste van het persoonlijk contact tussen de rechter en de minderjarige.

‘Op die manier kunnen verplaatsingen tussen de gemeenschapsinstelling en de jeugdrechtbank worden vermeden. Dit moet leiden tot een efficiëntere personeelsinzet, het verhogen van de veiligheid en een vermindering van de kostprijs’, zegt Van Vaerenbergh over haar voorstel.

Proefproject

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) kreeg onlangs in het Vlaams Parlement vragen over het gebruik van videoconferentie in de instellingen voor bijzondere jeugdzorg, waar momenteel een proefproject loopt dat nu wordt geëvalueerd. V

Voorlopig is er echter nog geen federale wettelijke basis voor het gebruik van videoconferenties in jeugdzaken. De Vlaamse minister nodigde de parlementsleden uit om bij de federale collega’s na te gaan ‘of er voor videoconferenties een wettelijk kader kan worden gecreëerd’.

Alle gemeenschappen

Federaal N-VA-Kamerlid Van Vaerenbergh wil alle gemeenschappen, dus ook de Franstalige en de Duitstalige, de mogelijkheid bieden om videoconferentie in jeugdzaken mogelijk te maken. Dat zou immers zorgen voor een efficiëntere personeelsinzet, een financieel voordeel en het risico op ontsnapping wegnemen.

Persoonlijk contact

Vandeurzen merkte evenwel ook op dat de Orde van Vlaamse Balies zich negatief uitgesproken heeft over het gebruik van videoconferenties in jeugdzaken, omdat het persoonlijk contact tussen de jeugdrechter en de minderjarige belangrijk is. Ook de kinderrechtencommissaris heeft, volgens Vandeurzen, een aantal reserves geuit over het gebruik van videoconferenties als alternatief voor face-to-facegesprekken, omdat het moeilijker zou zijn om de non-verbale communicatie waar te nemen.