Weyts weer gedagvaard voor verbod op onverdoofd slachten
Foto: BELGA

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) is opnieuw door een aantal moslimorganisaties gedagvaard wegens het verbod op onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren. Volgens de minister gaat het echter om een ‘zinloze’ actie.

De tien verzoekende partijen eisen dat het verbod wordt ingetrokken en vragen elk een vergoeding van 1.000 euro voor de geleden morele schade en reputatieschade. Dat meldt het kabinet van de minister zelf zondag. De zaak ten gronde wordt op 19 februari bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel ingeleid.

In afwachting van een eindvonnis, pleiten de organisaties voor een voorlopige beslissing van de rechtbank opdat de betrokken gemeenten tegen begin juni - ten laatste 15 augustus - weten waar ze aan toe zijn. Dat is nodig om chaos, rechtsonzekerheid en schade te vermijden, stellen ze.

Inventaris

Voorts eisen ze in de dagvaarding dat de minister, ‘uiterlijk één week na de tussen te komen beschikking, aan de Vlaamse burgemeesters en provinciegouverneurs en aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), moet meedelen dat er naar aanleiding van het Offerfeest 2016, in de gemeenten waar onvoldoende slachtcapaciteit aanwezig is, erkenningen zullen worden verstrekt voor tijdelijke slachtinrichtingen waar onverdoofd kan worden geslacht en dit op straffe van een dwangsom van 1.000 euro per dag’.

De minister moet ook een inventaris opstellen van de slachtcapaciteit van de reguliere slachthuizen die een erkenning en een ingerichte slachtlijn hebben voor het ritueel slachten van schapen, luidt het.

Godsdienstvrijheid

Eerder hadden enkele moslimorganisaties al een kortgedingprocedure ingesteld tegen de beslissing van Weyts om het onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren te verbieden. Volgens de organisaties was het verbod in strijd met de godsdienstvrijheid en betekende de beslissing een de facto verbod op ritueel slachten.

Hun eis werd echter in september door de Brusselse kortgedingrechter afgewezen. Toen al klonk het dat de organisaties een dagvaarding ten gronde overwogen en de zaak desnoods tot voor Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg wilden brengen.

Weyts betreurt de nieuwe juridische démarches: ’Ze lijken me ook eenvoudigweg zinloos. Ik heb al een juridische procedure in kort geding gewonnen en ook de Raad van State heeft mij in een advies gelijk gegeven. Ik had net het overleg opgestart over de organisatie van het Offerfeest in september van dit jaar (...). Diezelfde groepen die mij nu dagvaarden zijn diegene die altijd beweerd hebben een constructieve dialoog te willen aangaan. Een dagvaarding bezorgen op de vooravond van een geplande vergadering, dat is een vreemde manier om zich constructief te tonen.’

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in