Forse stijging aantal klachten luchthaven Deurne: “Gestook uit linkse hoek”

Er hebben vorig jaar 504 mensen een klacht ingediend tegen de luchthaven van Deurne. In 2014 lag dat aantal nog op 36. Maal 14 dus op één jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die Groen-parlementslid Ingrid Pira heeft opgevraagd bij Vlaams minister Ben Weyts (N-VA). Volgens Pira heeft de piek in het aantal klachten te maken met de omvorming van Deurne van “zakenluchthaven” tot “toeristische luchthaven”. Volgens N-VA-parlementslid Annick De Ridder wordt het verzet tegen de luchthaven echter “politiek aangestookt” en ligt dat mee aan de basis van de toename van het aantal klachten.

De voorbije jaren lag het aantal klachten (het gaat om klachten van ‘unieke’ personen, dus abstractie van mensen die meer dan één klacht indienen) over de luchthaven van Deurne telkens rond de 30. Maar vorig jaar stond de teller plots op 504.

Voor Vlaams parlementslid Ingrid Pira komt de piek toch niet als een verrassing. Volgens haar heeft het te maken met het veranderde profiel van de luchthaven. “Minister Weyts had dit kunnen weten. Vroeger was Deurne een kleine zakenluchthaven, daarvoor is ze ook altijd bedoeld geweest. Maar ze is ze in no time een toeristische luchthaven geworden. Sinds in april 2015 lagekostmaatschappijen zoals Jetairfly naar vakantiebestemmingen vliegen, stijgt het aantal klachten van omwonenden spectaculair”, aldus Pira.

“Mensen voelen zich bedot”

De klachten gaan van geluidsoverlast tot kerosine geur en laagvliegende toestellen. Pira: “Het bewijst dat een dergelijke luchthaven niet thuishoort in een dichtbevolkt gebied op nauwelijks enkele tientallen kilometers van de nationale luchthaven.” De Groen-politica verwacht ook dat het aantal klachten nog zal toenemen. “De uitbaters van Deurne stellen dit voorjaar nieuwe bestemmingen in het vooruitzicht, en de cijfers over 2015 zijn maar relevant vanaf april 2015”.

Pira roept de regering op de klachten ernstig te nemen. “Punt is dat er vroeger geen klachten waren en nu wel. En dat de omwonenden kozen om in de buurt van een kleine zakenluchthaven te wonen en geen groter wordende toeristische. Mensen voelen zich bedot en begrijpen niet dat toeristische of economische motieven belangrijker zijn dan de leefkwaliteit van de duizenden omwonenden”.

Pamfletten

N-VA-parlementslid Annick De Ridder laat een heel ander geluid horen. Volgens haar is de toename van het aantal klachten ook toe te schrijven aan “georganiseerd gestook uit linkse hoek”. “Er wordt gewerkt met voorgedrukte pamfletten en klachtenmails”, aldus De Ridder. De N-VA-politica wijst er ook op dat de voorwaarden van de milieuvergunning niet worden overschreden. “Dat is in alle commotie toch niet onbelangrijk om te benadrukken”, aldus De Ridder.

De N-VA-politica erkent dat het belangrijk is het draagvlak voor de luchthaven te bewaken en om dus goed te communiceren met de omwonenden. Daarom vindt ze het ook jammer dat 5 procent van de klachten te maken hebben met nachtvluchten. “Terwijl er helemaal geen nachtvluchten zijn in Deurne. Het gaat om nachtvluchten van of naar Zaventem die boven Deurne circuleren, maar die niets met de activiteiten van de luchthaven van Deurne. Daarom vraag ik aan de luchthavenautoriteiten om via Belgocontrol besprekingen op te starten over deze bewegingen”, aldus De Ridder.