‘Het is niet aan de minister om een opgelegde straf af te keuren’
‘Aansturen op een wetswijziging om vrije appreciatie van rechters aan banden te leggen, geeft blijk van zin voor steekvlampolitiek.’ Foto: Dieter Telemans

Na de vereniging van Nederlandstalige rechters en advocaten wijst nu ook het College van de hoven en rechtbanken minister van Justitie Koen Geens (CD&V) terecht. ‘Dit kan niet verzoend worden met de scheiding der machten’, klinkt het in een brief.

Het blijft reacties regenen op de houding van minister Geens na het vonnis in een Gentse verkrachtingszaak vorige week. De beklaagde kreeg de gunst van opschorting van uitspraak, waarna de minister die rechterlijke beslissing openlijk in twijfel trok.

In een brief die de krant De Morgen kon inkijken, laat nu ook het College van de hoven en rechtbanken zijn ongenoegen blijken.

‘Deze verklaringen kunnen niet verzoend worden met het principe van de scheiding der machten en de onafhankelijkheid van de rechter’, luidt het. ‘De rechter beslist in eer en geweten, op basis van een grondige studie van en een beraadslaging over de concrete gegevens van elk dossier, of de beklaagde schuldig is en welke straf of maatregel hem moet worden opgelegd.’

Het is zeker niet aan de minister om de opgelegde straf of maatregel publiek af te keuren, klinkt het verder. ‘Aansturen op een wetswijziging om dit soort vrije appreciatie van rechters in bepaalde specifieke zaken aan banden te leggen, geeft enkel blijk van zin voor steekvlampolitiek, die een coherente wetgeving en dito toepassing ervan, niet ten goede komt.’

'Het College is dan ook van oordeel dat het u (minister Geens, red.) zou sieren om zich in de toekomst te onthouden van commentaar op uitspraken in individuele dossier, zeker zolang de beslissing niet definitief is', zo besluit de brief.

Niet via de media

Antoon Boyen, eerste Voorzitter van het hof van beroep te Gent en lid van het College wil geen commentaar geven bij de inhoud van de brief. 'Het was niet de bedoeling dat deze brief zou uitlekken', zegt hij. 'Wij willen het debat rechtstreeks met minister Geens voeren en niet via de media.'

 

Lees de integrale brief hier:

College van de hoven en rechtbanken aan Koen Geens