Franse Assemblée stemt verlies Franse nationaliteit van veroordeelde terroristen in grondwet
Foto: AFP

De Franse Assemblée Nationale heeft dinsdag voor een controversiële grondwetshervorming gestemd. Die maakt het mogelijk om de Franse nationaliteit te laten vervallen bij burgers met een dubbele nationaliteit die zijn veroordeeld voor een terreurdaad. Het voorstel tot grondwetswijziging is er gekomen na de aanslagen in Parijs op 13 november 2015, waarbij 130 mensen om het leven kwamen.

Het tweede artikel van de grondwetswijziging werd door 162 volksvertegenwoordigers goedgekeurd, 148 anderen stemden tegen. Het voorstel is zeer omstreden bij de oppositie, onder meer omdat het de Franse bevolking in vakjes zou opdelen door enkel de nationaliteit af te nemen als de verdachte een dubbele nationaliteit heeft.

In het ontwerp staat dat de grondwet zal verwijzen naar de wet over ‘de voorwaarden volgens dewelke een persoon de Franse nationaliteit of de rechten die daaraan verbonden zijn kan verliezen als hij veroordeeld is voor een misdrijf of een overtreding die een ernstige bedreiging vormt voor het leven in de natie’.

Noodtoestand

Woensdag buigen de volksvertegenwoordigers zich over de volledige grondwetsherziening. Maandag stemden ze ook al voor de opname van de noodtoestand in de grondwet, het eerste artikel van de herziening.

Ook de Senaat moet de herziening goedkeuren, en ze moet ook een drievijfdemeerderheid krijgen in het parlement.

Dinsdag heeft de Senaat bovendien voor een verlenging van de noodtoestand met drie maanden gestemd, met 316 stemmen voor en 28 tegen. De verlenging gaat pas van kracht als ze op 16 februari door het parlement wordt goedgekeurd. De huidige noodtoestand loopt af op 26 februari.