Vervreemde werknemers kosten bedrijven miljarden
Foto: Jobat.be
Zowat 70 procent van de Amerikaanse werknemers voelt zich vervreemd van zijn of haar werk, blijkt uit cijfers van Gallup die opduiken in het boek 'Hier wil je werken' van sociaalpsycholoog Ron Friedman.

18 procent is zelfs ‘actief vervreemd’. Dit betekent dat ze hun werk vaak niet naar behoren uitvoeren, en hun werkgever zelfs schade berokkenen.

Vervreemde werknemers kosten het Amerikaanse bedrijfsleven maar liefst 550 miljard dollar per jaar. “En dan doen de Amerikanen het zelfs nog beter dan het internationaal gemiddelde”, aldus de auteur. Uit een internationale studie bleek onlangs dat 84 procent van de globale werknemers vervreemd zou zijn van zijn werk.

Betrokkenheid

Opvallend is dat de betrokkenheid, of het gebrek er aan, de laatste 15 jaar min of meer constant blijft. De gemiddelde werkgever kan zijn mensen maar moeilijk aan zich binden. Of, zo oppert Ron Friedman, hij ziet de waarde van zijn werknemers niet in. “Bepaalde sectoren, zoals technologie, richten zich meer op de relatie tussen betrokkenheid en het functioneren. Maar dat zijn uitzonderingen”, zo luidt zijn verdict. “Andere liggen nog ver achterop.”

>

>

>