De beste tak 21-formules

De rendementen over afgelopen jaar mogen dan wel lager uitvallen, toch blijven tak 21-spaarrekeningen populair bij risicomijdende spaarders als alternatief voor het klassieke spaarboekje. Maar verraderlijke kosten kunnen het rendement afromen.