Langdurig ziekteverzuim op recordhoogte
We werken almaar langer, en oudere werknemers leiden nu eenmaal meer aan chronische ziekten dan jongeren. Foto: IMAGEGLOBE

Nooit eerder waren zoveel werknemers langer dan een maand afwezig omwille van ziekte. Het langdurig ziekteverzuim bereikte in 2015 een absoluut record.

Het blijft een grote uitdaging voor veel bedrijven: werknemers die langer dan een maand afwezig blijven omdat ze ziek zijn. Bedroeg het langdurig ziekteverzuim in 2008 nog 1,75 procent, dan steeg dat vorig jaar naar 2,81 procent. Dit cijfer vertegenwoordigt het gemiddeld aantal dagen ziekte langer dan één maand ten opzichte van het aantal dagen dat iemand zou moeten werken.

Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstenverlener SD Worx. Die onderzocht het ziekteverzuim bij bijna 18.000 Belgische ondernemingen.

Er blijkt geen verband te bestaan tussen langdurig ziekteverzuim en de beroepsactiviteit. Niet alleen fysieke arbeid leidt tot lange periodes van ziekte, ook dienstenbedrijven met kennismedewerkers hebben ermee te kampen. Onder de langdurig zieken zijn bovendien evenveel mannen als vrouwen.

Welzijnsbeleid

Op zoek naar een verklaring, wijst SD Worx allereerst op de vaststelling dat we steeds langer werken. Oudere werknemers leiden nu eenmaal meer aan chronische ziekten dan jongeren.

Maar die verklaring dekt de lading niet, zegt Tony Swinnen van SD Worx. ‘Ziekteverzuim heeft vele oorzaken die absoluut niet alleen werkgebonden zijn. Ook zaken uit de privésfeer spelen mee. Organisaties moeten een inclusief beleid voeren om het langdurig ziekteverzuim onder controle te krijgen. Dat beleid moet openstaan voor iedere werknemer en zich richten op zowel fysieke als mentale gezondheid. Een ‘welzijnsbeleid’ dus.’

‘Werkgevers, werknemers en de overheid zullen moeten nadenken om het werk anders te organiseren en vooral over hoe we werk en leven opnieuw in balans gaan brengen.’