Nederland wil als Europees voorzitter het vluchtelingenprobleem aanpakken. Diederik Samsom van de socialistische PVDA verbond zijn naam aan een plan. SP.A-voorzitter John Crombez kwam zondag in het oog van een storm terecht, nadat hij zich achter dat plan had geschaard. ‘Omtrent dit vraagstuk denken we hetzelfde’, zei de PVDA’er daarover woensdagavond in ’Terzake’.

‘We hebben elkaar dit weekend gebeld. Ik ken John al van toen hij staatssecretaris was in de vorige regering. Onze band is goed en omtrent dit vraagstuk denken we hetzelfde. We voelen de verantwoordelijkheid om dit op te lossen’, zei Samsom, die ontkende dat zijn plan eerder rechts zou zijn. 'Ik zou niet weten wat er rechts is aan het feit dat we mensen niet willen laten verdrinken, en tegelijk ervoor zorgen dat onze verzorgingsstaat wordt beschermd voor mensen die hier zijn. Het is links om mensen barmhartig en gastvrij op te vangen en tegelijk onze verzorgingsstaat te vrijwaren. Als je als enige een stap naar voren zet, dan is het logisch dat je kritiek krijgt. Daar zijn John en ik niet bang voor. Links kan niet toekijken hoe mensen sterven.’

‘De Egeïsche Zee is momenteel een massagraf. Een continent als Europa mag dat niet laten gebeuren. 1 miljoen mensen per jaar steekt een stuk zee over, 3.000 onder hen sterven. Ons recept is om de snelweg van mensensmokkelaars te ontmantelen.’

‘Er is verwarring ontstaan over een quotum en pushbacks, die beiden geen deel uitmaken van mijn plan’, verdedigde Samsom zich. ‘Het overkomt elke partij wel eens: dat je een oplossing probeert aan te dragen voor een gecompliceerd vraagstuk en dat er verwarring ontstaat. Ik ben trots dat de sociaaldemocraten zich als een van de weinigen aandienen om dit probleem oplossen. Want deze vluchtelingenstroom lijkt onoplosbaar, maar moet wel opgelost worden.’