Wat moeten jongeren op school leren? Nadat het debat over de eindtermen in het Vlaams Parlement op gang getrokken was, is het nu de beurt aan de rest van de samenleving om mee te discussiëren. In het parlement ging woensdag de campagne met de naam ‘Van lerensbelang’ van start.

De campagne ‘Van lerensbelang’ gaat over wat we verwachten van het leerplichtonderwijs – de basis- en de middelbare school. De horizon is 2030, dan komt wie er nu aan begint ongeveer aan het einde van zijn leerplichtige schooltijd.

Het debat stelt vier centrale vragen. Welke rol moet onderwijs spelen in de ontwikkeling van kinderen en jongeren? Wat moet het onderwijs bieden als basis voor verdere studies of het beroepsleven? Hoe kan het iedereen in staat stellen deel te nemen aan de samenleving? En wat moeten jongeren meekrijgen om zich blijvend persoonlijk te ontwikkelen?

Er is een website waarop iedereen ideeën kan spuien. Het is meteen ook de start van de ‘50 dagen van het Onderwijs’ met debatten overal te lande, on- en offline. Na de paasvakantie worden al de gesprokkelde voorstellen verder uitgediept tijdens een ‘Nacht van het Onderwijs’ in iedere provincie. Daar zijn ook de politici op uitgenodigd. Het orgelpunt wordt dan het Onderwijsfestival in mei in het Vlaams Parlement. De parlementsleden zelf hopen in het najaar een rapport met aanbevelingen te kunnen maken.

In die discussie worden degene om wie het uiteindelijk gaat – de leerlingen – niet vergeten. Tien tieners , geselecteerd door de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK), worden het veld in gestuurd om de stem en het gezicht van de jongeren te worden. 50 leerlingenduo’s gaan vanaf eind februari in zo veel mogelijk scholen het debat aan.

Laat uw idee voor de eindtermen gerust weten. Reageer via de knop rechtsboven.