Meerderheidspartij CD&V dringt aan op een herziening van de euthanasiewet. De huidige wet bevat immers onvoldoende grendels voor 'extreme gevallen', zo reageert senator Steven Vanackere op de reportage van Terzake over een volgens de nabestaanden amateuristische euthanasie.

De 38-jarige Tine Nys kreeg vijf jaar geleden euthanasie op basis van psychisch lijden. Concrete aanleiding was een afgesprongen relatie. Volgens haar zussen ging de vrouw zelf op zoek naar de drie artsen die zich over haar zaak moesten buigen en wisselden die onderling geen informatie uit. Bovendien had Tine op dat moment al vijftien jaar niet meer in de psychiatrie verbleven en volgde ze geen behandeling. Extra moeilijk voor de zussen was dat de euthanasie erg amateuristisch werd uitgevoerd.

Voor CD&V, dat de wet destijds niet mee goedkeurde, is een evaluatie van de wet 'absoluut' nodig. 'Er zijn heel veel mankementen aan die wet, wat maakt dat diegenen die het onzorgvuldig doen ook de bescherming van diezelfde wet kennen', verduidelijkte Vanackere. Zo stelt de wet volgens hem slechts dat drie artsen 'geconsulteerd'moeten worden en is de nood aan een lange behandeling vooraf evenmin in de wet ingeschreven.

Open VLD'er Jean-Jacques De Gucht, hevig pleitbezorger van de wet, staat open voor een debat. 'Maar de grendels die we hebben ingebouwd zijn toch niet min', vindt hij. 'We hebben drie professionele artsen die in eer en geweten een diagnose stellen dat de patiënt geen mogelijkheden meer heeft op vlak van behandeling en het is steeds de patiënt zelf die beslist.'

Vanackere stelde zich voorts ook vragen bij de evaluatiecommissie die mogelijke problemen moet onderzoeken en eventueel kan doorsturen naar het parket. 'Ik denk dat we een commissie gemaakt hebben die te veel rechter en partij is en onvoldoende afstandelijk kan oordelen', aldus de CD&V’er. De Gucht benadrukte dan weer dat de evaluatiecommissie zich moet buigen over de gevolgde procedures voor een beslissing, niet over de concrete uitvoering van de euthanasie.

Hieronder de reportage uit Terzake:

 

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig