Agentschap van de Schuld vreest negatief effect

‘Tobintaks doet rente op staatsschuld stijgen’

‘De invoering van een tobintaks zal de rente op onze staatsschuld doen stijgen en woonkredieten duurder maken’, zegt Anne Leclercq, directeur bij het Agentschap van de Schuld.

Samen met negen andere Europese lidstaten onderhandelt ons land over de invoering een tobintaks, een taks van 0,01 procent op financiële transacties. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA ...