De valkuilen van de discussie over de eindtermen

Wat heb je nou aan algebra (in 2030)?

Als we nadenken over de eindtermen van de toekomst, moeten we ons twee dingen afvragen, schrijft Pedro De Bruyckere: wat moeten onze kinderen kunnen, en wat moeten ze kennen? Beide vragen zijn even belangrijk: het zou een vergissing zijn om te denken dat vaardigheden in de toekomst belangrijker worden dan kennis (of algebra).

Leerlingen in een Nederlandse school krijgen turnles via de Xbox.
Leerlingen in een Nederlandse school krijgen turnles via de Xbox. Robin van Lonkhuijsen

‘Wat heb je vandaag op school geleerd?’ In 1993 coverde De Nieuwe Snaar deze song van De Elegasten om een wel heel speciale reden. Het was een oproep aan iedereen in Vlaanderen om mee na te ...

Aangeboden door onze partners

Niet te missen