Liefdadigheidsfonds krijgt volledige erfenis van Fabiola
Foto: BELGA

Het Koninklijk Paleis heeft meegedeeld dat de uitvoering van de laatste wilsbeschikking van koningin Fabiola is uitgevoerd. De koningin liet zoals bekend alles na aan de vzw Hulpfonds Van De Koningin, dat was opgericht om liefdadigheidsdoelen te ondersteunen.

In haar testament had de op 5 december 2014 overleden koningin de vzw ‘Hulpfonds van de Koningin’ aangesteld als universeel erfgenaam. Deze vzw, die in 1960 werd opgericht als Hulpfonds Koningin Fabiola maar in 2014 opging in het Hulpfonds van de Koningin (nu dus Mathilde), heeft als doel de filantropische en sociale doelen van de koningin te realiseren en te ondersteunen.

Het fonds van koningin Mathilde, Hulpfonds van de Koningin, is de universele erfgenaam en zal het nalatenschap van Fabiola aanwenden om Mathildes 'filantropische en sociale actie' voort te zetten, zegt Rafike Yilmaz, woordvoerster van het Paleis.

De uitvoering van de laatste wilsbeschikking van Hare Majesteit Koningin Fabiola is beëindigd, en volgde volledig de in voege zijnde wetgeving ter zake, aldus de mededeling van de vzw. ‘In de komende maanden zal de raad van bestuur van de vzw zich beraden over de wijze waarop in de toekomst de invulling van het maatschappelijk doel kan worden geoptimaliseerd.’

De nazaten van Fabiola betwijfelen of dat wel echt haar laatste wens was, zo schreef de Spaanse krant El Mundo eerder: ‘Heel haar leven vertelde ze dat ze haar familie zou steunen.’

Gisteren werden het kasteel Stuyvenberg en bijgebouwen, die ter beschikking stonden van koningin Fabiola, officieel opnieuw overgedragen aan de eigenaar, zijnde de Koninklijke Schenking. 

Aangezien beide dossiers volledig zijn afgehandeld, is nu ook het Huis van Hare Majesteit Koningin Fabiola formeel ontbonden. Het personeel dat na het overlijden nog in dienst was bij het Huis van Koningin Fabiola, verliest zijn job. 'Door deze ontbinding is de tewerkstelling beëindigd', zegt Yilmaz. Hoeveel mensen nog werkzaam waren voor de diensten van Fabiola kon de woordvoerster niet zeggen.