Groen reageert verbaasd op uitspraken Crombez
Foto: BELGA

Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt reageert zondag verbaasd op de verklaringen van sp.a-voorzitter John Crombez. Die zei vanmorgen in De Zevende Dag een plan van de Nederlandse sociaaldemocraat Diederik Samsom om de asielcrisis te beteugelen te steunen.

De Nederlandse PvdA-leider Diederik Samsom lanceerde eerder deze week een plan om de asielcrisis onder controle te krijgen. Vanaf dit voorjaar zouden alle migranten die via Turkije in Griekenland arriveren, worden teruggestuurd. In ruil daarvoor mogen jaarlijks tussen de 150.000 en de 250.000 vluchtelingen die in Turkije verblijven, legaal naar Europa.

Crombez is er voorstander van om in Turkije asielaanvragen te onderzoeken, zodat wie daar een ‘neen’ krijgt, weet dat hij niet aan de overtocht moet beginnen. Dat moet leiden tot gecontroleerde migratie.

Oppositiepartij Groen reageert verbaasd op de uitspraken van Crombez. ‘Het is niet door de N-VA rechts voorbij te steken dat progressieven het draagvlak vergroten voor opvang van oorlogsvluchtelingen’, aldus Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt.

‘Economische vluchtelingen moeten terug, maar het recht op asiel voor mensen op vlucht voor oorlog bestaat gelukkig al enkele decennia. Een push-backbeleid wil oorlogsvluchtelingen dat recht ontzeggen. Dat dit indruist tegen het internationaal recht zegt ook Amnesty International. Zou John Crombez dan niet weten dat Turkije vandaag geen veilig land is, waar vluchtelingen zelfs geen asiel kùnnen aanvragen?’, aldus De Vriendt.

‘Zolang dat niet verandert, is het aan Europa om nu eindelijk werk te maken van het spreidingsplan voor 160.000 erkende oorlogsvluchtelingen. Dat bestaat al enkele maanden op papier, maar tot nu toe zijn er via dat plan nog maar 300 mensen opgevangen’, zegt De Vriendt.

’Europa moet ook veilige gecontroleerde hervestiging mogelijk maken, om te vermijden dat mensen verplicht worden om zich op de dodelijke smokkelroutes te begeven’, zegt De Vriendt. ‘Iik nodig alle progressieven dan ook uit om het debat op een serene manier te voeren. De focus moet op oplossingen blijven, en push-backretoriek doet dat debat geen deugd’, besluit Wouter De Vriendt.