Bedenkingen bij cateringcontract Vlaams Parlement: “Gemiste kans”
Foto: Photo News

Het Vlaams Parlement moet zijn cateringcontract vernieuwen, maar oppositiepartij Groen vreest dat er onvoldoende garanties zijn op het vlak van duurzaamheid. Zo staan in de raamovereenkomst geen concrete criteria rond fair trade-producten, producten uit biolandbouw of uit lokale landbouw. Groen-fractieleider Björn Rzoska spreekt in een brief aan parlementsvoorzitter Jan Peumans van “een gemiste kans”. Verschillende andere partijen hebben wel oren naar de kritiek van Groen.

Het Vlaams Parlement moet op zoek naar een nieuw cateringcontract (voor de periode tot juli 2020). Het huidige contract loopt eind juli af. De catering in het Vlaams Parlement omvat onder meer het zelfbedieningsrestaurant, het à la carte-restaurant (Daktuin) en de keukentjes op de fracties. Het gaat om een contract van zo’n 1,5 miljoen euro per jaar.

Maar er is discussie over wat er precies van die nieuwe cateringsdienst moet gevraagd worden. Volgens Groen staan in het opgestelde bestek echter weinig tot geen garanties op het vlak van duurzaamheid. In een brief aan parlementsvoorzitter Jan Peumans doet Groen-fractieleider Björn Rzoska zijn beklag: “Waarom nemen we niet het criterium op dat 10 procent van het totaalaanbod uit de biologische landbouw moet komen? Waarom nemen we niet op dat 10 procent van het totaalaanbod uit lokale landbouw moet komen? “, staat in de brief die Belga kon inkijken.

Rzoska wijst er ook op dat de Vlaamse overheid al een stuk verder staat, bijvoorbeeld op het vlak van fair trade-producten. “Op dit moment is het fruitsap in de Vlaamse overheid fair trade en ook enkele wijnen die worden geschonken”.

Met dat pleidooi raakt Groen een gevoelige snaar, onder meer bij parlementsvoorzitter Peumans, die zelf in zijn beleidsplan verwijst naar de ecologische ambities van het parlement. Ook Wilfried Vandaele, wellicht het meest ‘groene’ parlementslid van de N-VA, heeft begrip voor het pleidooi van Groen. “Ik heb zelf ook aangedrongen op meer fair trade, meer producten van eigen bodem en uit biolandbouw. We hebben aan de overeenkomst nog een duurzaamheidsclausule toegevoegd. We zullen tijdens de looptijd van het contract overgaan naar meer duurzame producten. Daar ben ik van overtuigd. Er komt ook een werkgroep om dat proces op te volgen”, aldus Vandaele.

Ook Open VLD’er Marino Keulen zegt dat zijn partij de overstap naar meer duurzame producten steunt, maar dat dat perfect gaandeweg kan ingebouwd worden. “Dat kan inderdaad perfect met het huidige contract”, bevestigt Sonja Claes (CD&V). Zij verwijst ook naar de rol van de werkgroep. “Zij zullen dat mee kunnen begeleiden en ervoor zorgen dat er het nodige draagvlak is, ook bij de administratie”.

Rzoska reageert sceptisch op de uitspraken van de collega’s: “Het onderweg inbouwen van extra criteria is juridisch niet zo makkelijk. Bovendien gaat daar ook een extra prijskaartje aan vasthangen. Makkelijkst is om dat van bij de start in het contract in te bouwen.”

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in