Voorzitter Brusselse rechtbank trekt aan alarmbel
Foto: BELGA

Luc Hennart, de voorzitter van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg, heeft gereageerd op de vrijlating van Christian Van Eyken na een procedurefout. Zijn vrijlating kwam er doordat de kopie van het aanhoudingsbevel in het dossier niet ondertekend was door de onderzoeksrechter. Een tekort aan personeel en middelen, aldus Hennart.

‘De rechter die nagelaten heeft het aanhoudingsmandaat van Christian Van Eyken te tekenen, wordt bijgestaan door een medewerker die geen griffier is, maar een voormalige chauffeur van de rechtbank en die de scholing heeft van niveau D, iemand die enkel lager onderwijs heeft gevolgd. Omdat we moeite hebben met het vinden van griffiers, hebben we hem aangenomen als griffier met een scholingsniveau B, ofwel iemand die hoger onderwijs van het korte type heeft gevolgd. Hij heeft de verantwoordelijkheden die met de functie gepaard gaan aanvaard, maar werd wel verder betaald voor een niveau D en vervult zijn functie op de beste manier die hij kan, zonder daarvoor noodzakelijkerwijze de competenties te hebben’, zegt Hennart.

‘In dit geval heeft hij misschien niet genoeg opgelet en heeft hij niet gezien dat de onderzoeksrechter het aanhoudingsbevel is vergeten te ondertekenen. Maar hij zal in geen enkel geval gesanctioneerd worden, niet meer dan de rechter, want wat zich heeft voorgedaan is het resultaat van een chronisch tekort aan mankracht en materieel. Vandaag is het alsof we zouden werken in een operatiekwartier, waarbij de chirurgen worden bijgestaan door kuisvrouwen, die een toiletborstel gebruiken om de aders schoon te maken’.

‘Wat als dit gebeurd was met iemand als Nemmouche?’

De voorzitter wijst erop dat, als men op een correcte manier zou kunnen werken, procedurefouten zoals bij Van Eyken duidelijk meer beperkt zouden zijn. ‘We zouden minder in crisissituaties werken zoals nu het geval is. Stel u voor dat dergelijke fout zou gebeurd zijn met iemand als Mehdi Nemmouche?’

Van Eyken was in verdenking gesteld voor de moord op de 45-jarige Marc Dellea, op 8 juli 2014. Dellea werd die dag dood aangetroffen in zijn appartement, met een kogel in het hoofd. Het gerechtelijk onderzoek leidde midden oktober tot de aanhouding van zijn weduwe, Sylvia B. Uit het onderzoek was immers gebleken dat het echtpaar op scheiden stond, onder meer omdat Sylvia B. een relatie zou hebben met Van Eyken, en het oneens was over het hoederecht van hun gezamenlijke dochter.