Meeste sociaaldemocraten vinden het welletjes

Rechtse bocht van linkse Samsom

In heel Europa verstrakken de sociaaldemocraten hun houding tegenover de migratiestroom. De bocht van Diederik Samsom is symptomatisch.

hh

Rewind naar 23 maart 2015. Het Nederlandse VVD-kamerlid Malik Azmani lanceert een controversieel voorstel. Om humanitaire rampen te voorkomen, mogen vluchtelingen niet langer asiel kunnen aanvragen in ...

Niet te missen