'Aanpassing pensioen treft vooral vrouwen'
Minister van Pensioenen Daniël Bacquelaine (MR). Foto: Guy Puttemans

De vakbonden kanten zich tegen de plannen van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) om het plafond van de pensioenen van werknemers in de privésector, nu 1.671,95 euro netto voor een alleenstaande, af te schaffen. De hervorming zou vooral vrouwen ook extra hard treffen.

De vakbonden kanten zich tegen de plannen van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) om het plafond van de pensioenen van werknemers in de privésector, nu 1.671,95 euro netto voor een alleenstaande, af te schaffen. Volgens de vakbonden zet de minister de solidariteit op losse schroeven, zo klonk het donderdagvoormiddag in de marge van een protestactie aan het kabinet van de minister.

‘Iemand met een loon van 5.000 euro bruto per maand die met pensioen gaat, heeft vandaag een vervangingsratio van minder dan vijftig procent’, zei Bacquelaine aan De Standaard . Volgens hem is die situatie onrechtvaardig, hij wil daarom het plafond laten mee-evolueren met het algemene loonpeil.

‘De minister zet hiermee de solidariteit, waarop onze sociale zekerheid gebouwd is, op losse schroeven’, zei Anne Léonard, nationaal secretaris van het ACV, tijdens de actie voor het kabinet-Bacquelaine. ‘De maximumpensioenen van enkelingen gaan omhoog ten koste van de pensioenen van alle anderen.’

Nationaal secretaris van ACLVB Olivier Valentin is bang dat er op lange termijn een probleem ontstaat om het pensioensysteem te financieren. ‘Over deze maatregel is niet overlegd’, zei federaal secretaris Jean-François Tamellini van het ABVV. ‘De voorbije vijftien jaar zijn de pensioenplafonds tien procent gestegen dankzij de vakbonden via de welvaartskoppeling.’ Tamellini noemde het voorstel dat op tafel ligt kortweg ‘walgelijk’.

Vrouwen

De drie grote vakbonden hebben samen met de koepel van vrouwenorganisaties donderdag tijdens een actie aan het kabinet van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine gevraagd om meer aandacht te besteden aan de situatie van vrouwen bij de huidige pensioenhervormingen. Vrouwen werden tijdens de protestactie symbolisch opgesloten in een kooi.

Het vakbondsfront van ACV, ABVV en ACLVB wees onder meer op de onbedoelde gevolgen van de 'onrechtvaardige' verdeling van 25 miljoen euro die als sociale correctie moet dienen voor de verhoogde btw en accijnzen. Volgens de bonden wil de minister die correctie beperken tot gepensioneerden met een volledige carrière en met een minimum aan gewerkte dagen. Dat betekent een zware discriminatie van vrouwen, van de meerderheid van de gepensioneerden, van zieken, van werkzoekenden en van SWT'ers (bruggepensioneerden), luidde de boodschap.

'Deze verhoging met 1 procent van het minimumpensioen zal maar voor 13 procent van de werknemers gelden', zei Jean-François Tamelini, federaal secretaris bij FGTB (ABVV). 'De minister wil deze verbetering voorbehouden voor mensen met een volledige loopbaan van 45 jaar. Maar de gemiddelde loopbaanduur van vrouwen is 36 jaar.' Volgens de vakbondsman had de minister bij een korte ontmoeting vanmiddag geen oor naar de alternatieve voorstellen van de bonden.

'Twee keer gediscrimineerd'

'Nog slechter, deze verhoging zal voor 15 procent van de mannen, maar slechts voor 11 procent van de vrouwen gelden', zei ACV-voorzitter Marc Leemans. 'Zevenentachtig procent van de mensen zal helemaal niets krijgen. En de vrouwen zullen twee keer gediscrimineerd worden: door hun gemiddeld kortere loopbaan en de loonkloof die ze ondergaan.'


Olivier Valentin, secretaris-generaal van de ACLVB, wees dan weer op het belang van gelijkgestelde periodes - bij werkloosheid, ziekte moederschapsverlof en dies meer - bij de berekening van het pensioen. 'Werkloosheid is geen keuze', zei hij.