SP.A: ‘Plafond verhogen terwijl minimumpensioen discrimineert, is onrechtvaardig’
Karin Temmerman Foto: Photo News

‘Onrechtvaardig.’ Dat vindt SP.A-Kamerlid Karin Temmerman van de verhoging van het pensioenplafond zoals minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine voorstelt, in combinatie met de ‘discriminatie’ die ze ziet bij de minimumpensioenen. Ook Groen vindt het geen goed voorstel.

Minister Bacquelaine wil het plafond, dat momenteel alleen jaarlijks geïndexeerd wordt, voortaan laten mee-­evolueren met het algemene loonpeil. Zo kunnen de hoogste privépensioenen geleidelijk stijgen in koopkracht. Het geld daarvoor wordt deels gezocht bij het vroegere brugpensioen. De minister wil de jaren in werkloosheid met bedrijfs­toeslag (SWT) minder laten meetellen bij de berekening van het pensioen zelf. Tegelijk gaat de regering door met haar plannen om de verhoging van de minimumpensioenen met 1 procent te beperken tot werknemers met een volledige loopbaan van 45 jaar.

‘En dat is een zware discriminatie ten opzichte van vrouwen’, zegt Temmerman. ‘Vrouwen staan nu eenmaal vaker in voor een aantal zaken binnen het gezin. Veel onder hen gaan noodgedwongen halftijds werken en periodes als ziekte en zwangerschap zitten bovendien niet vervat in de berekening van de werkelijk gepresteerde arbeidsdagen.’

Het Kamerlid heeft er naar eigen zeggen niets op tegen dat het plafond wordt opgetrokken, maar de combinatie met de beperkte verhoging van het minimum is volgens haar onrechtvaardig. ‘Ik heb niet het gevoel dat men naar het geheel kijkt. Men stuurt hier en daar maar wat bij.’

Volgens Temmerman bestaat er bovendien een kans dat het gemorrel aan het SWT-systeem in strijd is met het sociaal overleg.

Gepensioneerden blijven het slachtoffer van de vele besparingen, reageert kamerlid Wouter De Vriendt van Groen.

'De afschaffing van de pensioenbonus kost de gepensioneerden tussen de 83 en 187 euro bruto per maand', rekent Groen voor. 'Ook de gevolgen van de indexsprong zijn, zeker voor kwetsbare gepensioneerden zonder 45 jaar loopbaan, erg drastisch. De regering beloofde een aantal sociale correcties voor de minimumpensioenen, maar de 1 procent verhoging in 2017 kan de indexsprong van 2 procent niet compenseren. Bovendien blijkt omwille van de strenge voorwaarden dat slechts een beperkte groep recht heeft op de verhoging.'

De Vriendt heeft het over 'sluwe truken van een kille, onrechtvaardige regering'.