Hoge pensioenen stijgen vanaf 2018
Foto: Belga
Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine wil vanaf 2018 het maximumpensioen in de privésector optrekken. Dat zou meteen de eerste keer in bijna twintig jaar zijn. Volgens de minister zijn er vanuit de meerderheid geen bezwaren.

Het pensioen van werknemers uit de privésector is vandaag de facto begrensd op een bedrag van 2.238,46 euro per maand voor een alleenstaande, wat overeenkomt met ongeveer 1.670 euro netto. 

Dat komt omdat er sinds 1997 een plafond bestaat op het inkomen dat in rekening wordt gebracht bij de berekening van het pensioen. Dat plafond bedraagt vandaag ongeveer 53.000 euro bruto per jaar. Wie meer verdient, haalt uit het extra inkomen geen bijkomende pensioenrechten. Het wordt beschouwd als een vorm van  solidariteit.

Mee-evolueren met algemeen loonpeil

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) wil dat systeem aanpassen. Vandaag wordt het plafond jaarlijks alleen geïndexeerd, Bacquelaine wil het voortaan laten mee-evolueren met het algemene loonpeil, zodat de hoogste privépensioenen geleidelijk kunnen stijgen in koopkracht.

‘Iemand met een loon van 5.000 euro bruto per maand die met pensioen gaat, heeft vandaag een vervangingsratio van minder dan vijftig procent’, zegt hij in Le Soir. ‘Dat is niet goed voor de persoon zelf en ook niet goed voor de samenleving.’

'Niet onrechtvaardig'

Volgens hem is zijn voorstel niet onrechtvaardig, ook al hebben de hoogste inkomens niet alleen een hoger pensioen, maar hebben ze in de praktijk vaak ook een groepsverzekering en doen velen aan pensioensparen.

‘Groepsverzekeringen brengen gemiddeld zo’n 100 tot 200 euro per maand op, en niet iedereen heeft er recht op’, zegt Bacquelaine. ‘En het pensioensparen compenseert evenmin.’

De hervorming moet wel budgettair neutraal blijven voor de federale regering. Behalve maatregelen die geld kosten, wil Bacquelaine ook maatregelen invoeren die geld uitsparen. Zo wil hij de jaren in werkloosheid met bedrijfs­toeslag (SWT), het vroegere brugpensioen, minder laten meetellen bij de berekening van het pensioen zelf.

Ook minimumpensioen verhogen

Volgens de minister bestaat er over het plan al een akkoord tussen de verschillende kabinetten en zijn er in de meerderheid geen bezwaren tegen geuit.

De regering maakte eerder al bekend dat ook de minimumpensioenen verhogen. Er is een voorontwerp van wet klaar dat alle minimumpensioenen met één procent wil verhogen, bovenop de bestaande aanpassing aan het algemene loonpeil. Volgens Bacquelaine is hij daardoor verplicht om ook iets te doen aan de hoogste pensioenen. Anders zou het minimumpensioen het maximumpensioen beginnen in te halen. Hij wil de maatregel in 2017 of uiterlijk in 2018 in werking laten treden.