OPINIE. Waarom krijgt Cécile alle kansen en Samira niet?
Foto: anp
Als Samira solliciteert, krijgt ze te horen dat alle gesprekken al vastliggen. Als Samira zich daarop uitgeeft voor Cécile en zelfs minder diploma’s en minder ervaring vermeldt, kan ze plots wel op gesprek. Hoeveel duidelijker kan het nog zijn dat praktijktesten pure noodzaak zijn, schrijven verschillende politici en platformen in De Standaard.

‘Je kunt maar beter Cécile heten dan Samira als je solliciteert bij het Collège Saint-Pierre in Jette’, klaagde een Brusselse leerkracht onlangs aan via Télé-Bruxelles. Haar cv toelichten zat er niet in, want ‘alle afspraken waren al vastgelegd’. Daarop besliste Samira om een valse kandidatuur in te sturen onder de naam Cécile, maar dan met minder diploma’s en minder werkervaring. Plots werd haar cv wel interessant, en mocht ze op gesprek komen. Samira zal klacht indienen voor discriminatie.

Dit gebeurt nog te vaak. Het Interfederaal Gelijkekansencentrum ontvangt jaarlijks honderden soortgelijke klachten. Volgens een rapport van dat centrum en de FOD Werkgelegenheid is discriminatie één van de oorzaken van het enorme verschil in tewerkstellingsgraad tussen autochtone Belgen (74,2 procent) en Belgen van Marokkaanse afkomst (42,9 procent) of Belgen van Turkse afkomst (43,3 procent).

Zonder dat ze het zelf besefte, heeft Samira een praktijktest verricht. De conclusie is duidelijk: bij nog te veel werkgevers val je uit de gratie als je een ‘verkeerde’ naam, godsdienst, afkomst of woonplaats hebt. De school verkoos zelfs een minder gekwalificeerde kandidaat boven een ‘vreemdeling’.

Hoeveel Samira’s hebben die beproeving al moeten ondergaan? 

'Wetten verbieden discriminatie. En toch wassen de overheden hun handen in onschuld.' 

Lees het hele opiniestuk hier.

Correctie. Dit artikel werd aangepast op 26 januari 2016. De school die van discriminatie beschuldigd wordt, is het (Franstalige) Collège Saint-Pierre in Jette, niet het (Nederlandstalige) Sint-Pieterscollege, zoals er oorspronkelijk stond. De directie en leerkrachten van het Sint-Pieterscollege benadrukken dat zij van Samira, of Cécile, nooit een sollicitatiebrief ontvangen hebben.