Lanjri: ‘Francken legt de lat voor terugkeer veel te laag’
Nahima Lanjri. Foto: BELGA

Volgens Nahima Lanjri, kamerlid voor CD&V, moet Francken dit jaar de ambitie hebben om dubbel zo veel vreemdelingen terug te sturen als in 2015. ‘Want de instroom lag vorig jaar ook dubbel zo hoog.’

In 2015 werden 10.081 vreemdelingen teruggestuurd, gedwongen of vrijwillig. Dat was al 15,5 procent meer dan in 2014, maar nog niet boven het niveau van het jaar daarvoor. 2016 moet voor staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Francken (N-VA) dan ook het jaar worden waarin hij definitief het verschil maakt met het verleden. Bij de voorstelling van zijn terugkeerbeleid, vrijdag, stelde hij duidelijke ambities. Dit jaar wil hij nog eens 1.000 extra migranten gedwongen terugsturen en 500 via het programma van vrijwillige terugkeer. Maar voor Nahima Lanjri, kamerlid voor CD&V, legt Francken de lat daarmee veel te laag.

‘De instroom van asielzoekers is vorig jaar verdubbeld, dan is het niet logisch dat Francken maar 1.500 extra vreemdelingen wil terugsturen.’

Lanjri maakt de rekensom: ‘Vorig jaar kreeg ons land 35.471 asielaanvragen, dubbel zo veel als in 2014. Achter dat cijfer zitten ongeveer 48.000 mensen. Ongeveer zes op de tien zullen asiel krijgen, vier op de tien niet. Dat zijn bijna 20.000 mensen die in aanmerking komen voor terugkeer. Als Francken dan zegt dat hij ongeveer 11.500 mensen hoopt terug te sturen, wil dat zeggen dat nog altijd bijna een op de twee asielzoekers die zal worden afgewezen in ons land zal kunnen blijven. Welke boodschap geef je daarmee?’

De opdracht is voor Lanjri duidelijk: de uitstroom moet op zijn minst op het niveau van de instroom blijven. ‘Als de instroom is verdubbeld, is de terugkeer van 20.000 migranten een veel correctere ambitie. Dan houd ik nog geen rekening met de vreemdelingen die hier al veel langer illegaal verblijven, omdat ze al lang uitgeprocedeerd zijn of nooit een verblijf hebben aangevraagd.’

Lanjri: ‘Ik zeg niet dat je iedereen kan terugsturen, maar nu ligt de lat wel heel laag. Is dat omdat Francken nadien zeker zou kunnen zeggen dat hij zijn ambities opnieuw heeft gehaald? Ik wist niet dat Theo zo’n bescheiden man is.’

‘Extra geld uitrekken voor repatriëring’

In één jaar dubbel zoveel vreemdelingen terugsturen, is een hele opgave. ‘Maar niet onmogelijk’, zegt Lanjri. ‘De regering heeft vorig jaar heel veel extra geld voor opvang uitgetrokken, ook de middelen voor gedwongen en vrijwillige terugkeer moeten nu volgen.’

‘In het regeerakkoord is afgesproken dat prioritair aandacht zou gaan naar het terugsturen van criminele illegalen. Dat heeft Francken ook gedaan, en van mij mag hij gerust nog meer op die gedwongen terugkeer inzetten. Maar gelukkig heeft hij ook het vrijwillige terugkeerbeleid intussen bijgestuurd. Een vrijwillige terugkeer is veel goedkoper en duurzamer, daar zouden we dan ook veel meer op moeten inzetten.’

Lanjri verwijst naar een afspraak in het regeerakkoord om een proefproject te starten waarbij de vrijwillige terugkeer vanuit de opvangplaats wordt georganiseerd.

‘Nu is het zo dat wie tijdens zijn asielprocedure in een lokaal opvanginitiatief (van een OCMW) of een collectief asielcentrum verblijft en afgewezen wordt, naar een open terugkeerplaats in een ander centrum moet gaan. Daar loopt het vaak mis. Mensen verdwijnen onder de radar. Mijn voorstel is: organiseer de vrijwillige terugkeer vanuit de opvangplaats waar de mensen al maanden zitten. Dan is de breuk niet zo groot, bijvoorbeeld ook voor kinderen die nog school lopen. Ik zal Francken hier nog eens over aanspreken.’