Van Overtveldt: ‘Voorstel tobintaks in strijd met regeerakkoord’
Minister van Financiën Johan Van Overtveldt Foto: BELGA

Ons land stapt niet uit de groep landen die ijveren voor een taks op financiële transacties. Dat meldt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA), die daarmee een bericht uit L’Echo zaterdag tegenspreekt. Maar het voorstel dat nu op tafel ligt kan niet voor de minister: het is in strijd met het regeerakkoord, volgens Van Overtveldt.

Tussen tien Europese lidstaten zijn momenteel gesprekken aan de gang over de invoering van een kleine taks op financiële transacties, de zogenaamde tobintaks (behalve België ook Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Oostenrijk, Slovakije, Portugal, Griekenland en Slovenië). Maar die onderhandelingen verlopen uiterst moeizaam. Sommige landen vinden dat de voorstellen te ver gaan, voor andere gaan ze niet ver genoeg en een consensus lijkt dan ook veraf.

Ons land keurde zo’n financiële transactietaks in 2005 al goed onder voorbehoud: hij wordt pas geïnd in als de andere landen ook iets dergelijks goedkeuren. De huidige regering is echter minder happig op zo’n taks en minister van Van Overtveldt had vorige woensdag in Brussel al laten weten dat hij ‘de komende weken wilde analyseren hoe hij er een einde kon aan maken’.

L’Echo schreef zaterdag dat onze minister van Financiën Johan Van Overtveldt zich zelfs opmaakte om uit de internationale onderhandelingen over de takst te stappen. Dat wordt op het kabinet Financiën ontkend. ‘De onderhandelingen zijn nog volop aan de gang,’ luidt het en ons land maakt zich dus niet op om de onderhandelingstafel in deze fase te verlaten.

Regeerakkoord

Van Overtveldt benadrukt wel dat het ontwerp over de taks die momenteel op tafel ligt, in strijd is met het regeerakkoord. De minister draagt daarvoor verschillende argumenten aan. Zo zegt het regeerakkoord dat de taks zich moet focussen op aandelen en derivaten met een speculatief karakter, maar dat zo’n taks geen nadelige effecten mag hebben op de reële economie. In de teksten die nu voorliggen is die vrijwaring van de reële economie allerminst gegarandeerd, aldus Van Overtveldt.

Hij voegt er ook aan toe dat het voorliggende ontwerp bovendien de kost van de financiering van de overheidsschuld opdrijft én de liquiditeit van de overheidsschuld bedreigt.

‘Het voorstel zoals het nu op tafel ligt, houdt ook risico’s in voor de Belgische financiële sector.’ Delocalisatie van financiële instellingen als gevolg van de maatregel zou niet ondenkbaar zijn, is de vrees.

Voortrekker vs. doodgraver

SP.A is alvast kritisch voor de minister. ‘Hij laat analyseren hoe hij een einde kan maken aan de tobintaks’, zegt Dirk Van der Maelen in een reactie. ‘Ons land is steeds een voorloper geweest om een internationale belasting te heffen op financiële speculatie. Grootbanken, diamantairs en nucleaire spelers worden keer op keer op hun wenken bediend. De bankenlobby kan voortaan op beide oren slapen. Zij hebben de minister die ze droomden: niet de voortrekker, wel de doodgraver van de tobintaks’, aldus nog Van der Maelen.

Ook Groen vindt het standpunt van de minister onaanvaardbaar. 'België zou net een voortrekker moeten zijn' ,klinkt het daar. 'Hoe lang CD&V de fiscale politiek van Johan Van Overtveldt blijven pikken', vraagt fractieleider Kristof Calvo zich af. 'De Belgische mini-speculatietaks van 28 miljoen, die dan ook nog eens rammelt langs alle kanten, is een peulschil. Nu zou de tobintaks moeten wijken. Intussen mogen gezinnen en KMO’s alle rekeningen betalen. Ook in 2016 staat fiscale rechtvaardigheid niet in het woordenboek van deze regering.'