Grondwettelijk Hof: verenigingen hebben ook recht op financiële compensatie
Jan Rodts, directeur van Vogelbescherming Vlaanderen Foto: rr

Verenigingen die zich burgerlijke partij stellen om het algemeen belang te verdedigen, worden meestal met een kluitje in het riet gestuurd. Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat ze wel degelijk recht hebben op een echte financiële compensatie.

7 mei 2015. Het Gentse hof van beroep spreekt zich uit in een zaak van internationale roofvogelzwendel. Vogelbescherming Vlaanderen krijgt 15.000 euro morele schadevergoeding. ‘Het bedrag staat in verhouding tot de aard en de omvang van de gepleegde feiten en de ecologische schade’, oordeelden de raadsheren. In eerste aanleg hadden de rechters de natuurvereniging nog met 1 euro morele schadevergoeding wandelen gestuurd.

Roofvogelzwendel

‘Zo gaat het vaak’, zegt Jan Rodts, directeur van Vogelbescherming Vlaanderen. ‘Wij stellen ons geregeld burgerlijke partij in belangwekkende strafzaken: illegale vogelvangst, roofvogelzwendel, jachtdelicten, het opzettelijk vergiftigen van vogels en andere wilde dieren. Ons doel is om de fauna en haar leefgebieden te beschermen. Als hier schade aan wordt toegebracht, willen we een vergoeding die in verhouding staat met de ernst van de aangebrachte ecologische schade. Er zijn rechtbanken die dat ook doen, maar anderen herleiden onze eis altijd tot een symbolische euro. De correctionele rechtbanken in Gent, die nochtans bekendstaan om hun vooruitstrevende milieurechtspraak, doen het systematisch.’

Om komaf te maken met dat meten met ‘twee maten en twee gewichten’ vond de vereniging een Gentse rechter bereid om aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen. De rechter moet oordelen in een zaak over illegale fazantenhouderij. Vogelbescherming Vlaanderen eist 1.900 euro morele schadevergoeding. Volgens de advocaat van de vereniging is het toekennen van amper 1 euro een vorm van discriminatie en gaat het in tegen het gelijkheidsbeginsel in onze Grondwet. Want andere benadeelden kunnen wél altijd aanspraak maken op een volledige schadevergoeding. Dus waarom de vereniging dan niet?

Het Grondwettelijk Hof heeft Vogelbescherming Vlaanderen in zijn arrest van deze week gelijk gegeven: het is inderdaad discriminerend als een natuurvereniging geen volledige schadevergoeding kan krijgen. Slechts 1 euro toekennen kan alleen nog als de rechter dat omstandig motiveert.