Maar liefst 3,3 miljoen ton CO2. Zo veel zou Energy Recovery Systems, het nieuwe Saudische investeringsproject in de Antwerpse haven, de lucht inblazen volgens een berekening van de SP.A. De partij trekt aan de alarmbel. ‘Dit zet ons hele klimaatbeleid op de helling.’

Het Saudische Energy Recovery Systems (ERS) is van plan met een vergassingsinstallatie jaarlijks 3,5 miljoen ton plastic afval te verwerken tot ammoniak en ureum in de Antwerpse haven. Een investering van maar liefst 3,7 miljard euro die goed is voor meer dan negenhonderd nieuwe jobs. Maar hoe langer hoe meer belandt het ambitieuze project in moeilijk vaarwater.

De fabriek zal naar schatting jaarlijks 4,2 miljoen ton CO2 produceren. Een deel daarvan zou opnieuw verwerkt kunnen worden in het productieproces. Volgens Energy Recovery Systems zou het overgrote deel herbruikt kunnen worden, maar dat strookt niet met de berekeningen van de SP.A. De partij, onderdeel van de oppositie in Antwerpen, heeft berekend dat er 3,3 miljoen ton CO2 de lucht in zal gaan.

‘De gigantische uitstoot heeft uiteraard een impact op ons klimaatbeleid’, zegt Kathleen Van Brempt, fractievoorzitter in de Antwerpse gemeenteraad. ‘Als de installatie volledig onder het Europese emissiehandelssysteem valt, leidt dit tot een mogelijke jaarlijkse uitstootkost van 56 miljoen euro. Mocht de installatie daar niet onder vallen, dan is volstrekt onduidelijk hoe ons land haar klimaatdoelstellingen nog kan halen.’

Eric Potier, woordvoerder van ERS, wenste niet op technische vragen te reageren.

Het project kwam al eerder in een kwaad daglicht te staan door een mogelijke connectie met een van de financiers van Al-Qaeda.

De onderhandelingen om de fabriek in de Antwerpse haven te vestigen, zijn nog niet afgerond.