De Bruyckere: ‘Lessen verlaten lost probleem niet op’
archiefbeeld. Foto: Photo News

Adolescenten die te laat gaan slapen: het is een probleem van alle tijden, meent pedagoog Pedro De Bruyckere. Hij ziet weinig heil in het aanpassen van schooluren, maar wijst op het belang van een mediavrije slaapomgeving en van sensibilisering. ‘Laat jongeren zelf het effect van een goed slaapritme ervaren.’

De Bruyckere erkent dat jongeren meer slaap nodig hebben, en dat ze in hun adolescentie in een ander ritme gaan leven. ‘Maar dat is niet nieuw, jongeren die stiekem later gaan slapen, zijn van alle tijden.’

Het idee om de schoollessen later laten beginnen, zoals door sommige directies en leerkrachten wordt geopperd, is volgens De Bruyckere echter niet de heilige graal. ‘De oplossing is niet zo eenduidig. Onderzoek doet vermoeden dat de problemen zich na een tijdje gewoon verplaatsen naar het latere uur. Je wordt er aan gewoon zoals aan het zomer- of winteruur.’

‘Er spelen verschillende factoren’, legt De Bruyckere uit. ’Soms hoor je het argument dat later beginnen met school voor minder verkeersongelukken zorgt, maar dat heeft dan minder te maken met slaapgebrek en meer met een verminderde verkeersdrukte.’

Het fenomeen is niet nieuw, en ook de problemen van de ouders om hun adolescenten een vast slaappatroon aan te leren, zijn dat niet. ‘Het is een constante strijd tussen ouders en kinderen’, erkent De Bruyckere, die het wel belangrijk vindt dat ouders ook in de adolescentie blijven waken over de goede slaap. ‘Laat jongeren het zelf uitproberen. Maak afspraken over hun slaapritme en laat ze die een tijdje naleven, zodat ze zelf het effect voelen.’

De nieuwe media spelen mogelijk wel een versterkende rol, bevestigt De Bruyckere. ‘Maar dat is niet enkel zo voor jongeren. De belangrijkste tip die ik kan geven is: geen mobiele toestellen, tablets, of andere schermen in de slaapkamer.’