Jos Delbeke, de klimaatambtenaar van de Europese Commissie, is verkozen tot overheidsmanager van 2015. Dat is een prijs die de Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid (VVBB) jaarlijkse uitreikt.

Jos Delbeke krijgt de prijs vanwege zijn managementkwaliteiten, zijn inhoudelijke deskundigheid en vanwege de gedrevenheid en de vaardigheden waarmee hij samenwerkt met verantwoordelijke politici binnen de EU en over heel de wereld. 

Delbeke is al jaren de hoofdonderhandelaar van de Europese Unie op de klimaatconferenties van de Verenigde Naties. Eind vorig jaar leidde hij nog de Europese delegatie op de conferentie in Parijs, waar bindende afspraken werden gemaakt.

‘De prijs is voornamelijk een erkenning van het team’, reageert Delbeke op Radio 1. ‘Het is een mooie erkenning van wat er gepresteerd is binnen Europa en ook wereldwijd. Het akkoord van Parijs is de kers op de taart. Het is een belangrijke wijziging.’

Jos Delbeke draait al bijna 30 jaar mee in de Europese Commissie. Zo is de econoom de architect van de handel in CO2-uitstootrechten. Sinds 2010 leidt hij het directoraat-generaal Klimaat bij de Europese Commissie.

De carrièreprijs 2015 gaat naar Hedwig Vander Borght, die gedurende vele jaren de secretaris-generaal was van het Departement Financiën en Begroting van de Vlaamse overheid. Vander Borght heeft in zijn actieve carrière van 39 jaar 'in hoge mate bijgedragen tot het verbeteren van het financieel en fiscaal instrumentarium van de (Vlaamse) overheid', luidt het.

Vorig jaar werd de commissaris-generaal van de federale politie Catherine De Bolle uitgeroepen tot overheidsmanager van het jaar.