‘62 superrijken bezitten evenveel als armste helft van de wereld’
Foto: AFP

De wereld is de laatste vijftien jaar een pak rijker geworden. Maar de helft van die welvaartsgroei is terechtgekomen bij de één procent rijkste mensen. Dat blijkt uit een rapport van Oxfam, dat maandag gepubliceerd wordt in de aanloop naar het Wereld Economisch Forum (WEF) in Davos. De strijd tegen belastingparadijzen moet die extreme ongelijkheid helpen terugdringen, benadrukt Oxfam.

De ongelijkheid escaleert, zegt Oxfam. ‘We leven vandaag in een wereld waar 62 mensen even veel rijkdom bezitten als de armste helft van de wereldbevolking. Nauwelijks vijf jaar geleden waren dat nog 388 personen’, legt Winnie Byanyima, directeur van Oxfam International, uit.

Het nieuwe Oxfam-rapport toont aan dat het vermogen van die 62 superrijken sinds de economische crisis met 44 procent gegroeid is. Terwijl de armste helft van de wereld zijn vermogen met 41 procent zag dalen.

‘Welvaartsgroei vloeit dan ook in grote mate terug naar wie al veel bezit. De afgelopen vijftien jaar kwam 50 procent van de groei terecht bij de één procent rijkste mensen. Omgekeerd kon de armste helft van de wereldbevolking slechts rekenen op één procent van die groei’, aldus Byanyima.

‘Het is ronduit onaanvaardbaar dat de armste helft van de wereldbevolking even veel bezit als enkele tientallen superrijken, die samen in één treinwagon zouden passen. We mogen niet langer toezien hoe honderden miljoenen mensen honger lijden terwijl de middelen die gebruikt zouden kunnen worden om hen te helpen, opgeslorpt worden door enkelingen bovenaan de ladder.’

Belastingparadijzen

Om extreme ongelijkheid aan te pakken, richt Oxfam haar pijlen op belastingparadijzen. ‘Berekeningen tonen aan dat een totaal van 7.000 miljard euro aan persoonlijke vermogens verborgen zit op offshore bankrekeningen’, legt Byanyima uit. ‘Overheden lopen zo miljarden aan belastinggeld mis. In Afrika alleen al gaat het om een verlies van bijna dertien miljard euro.’

Ook 188 van de 201 grootste bedrijven wereldwijd zijn volgens Oxfam aanwezig in belastingparadijzen. Bedrijfsinvesteringen in belastingparadijzen zijn tussen 2000 en 2014 bijna verviervoudigd.

Als wereldleiders extreme armoede willen uitroeien tegen 2030 is het nodig dat overheden voldoende belastingen kunnen innen. ‘En daarvan moet iedereen een eerlijk deel betalen - ook multinationals en rijke mensen’, besluit Byanyima.