Maingain bezorgd over Belgische strijd tegen terrorisme
Foto: BELGA

DéFi-voorzitter Olivier Maingain is te vinden voor een inventaris die de Europese Unie zou opmaken van de capaciteit waarover elke lidstaat beschikt om het internationaal terrorisme het hoofd te bieden. Hij maakt zich zorgen over hoe het daarmee in ons land gesteld staat, aldus Maingain zondag in zijn slottoespraak op een partijcongres.

Het congres van DéFi, het vroegere FDF, was het eerste in een reeks van vijf partijbijeenkomsten die haar programma moeten bijvijlen. Het eerste congres stond in het teken van justitie, veiligheid en de politietaken, maar ook van asiel en migratie.

In zijn toespraak voor de zowat 200 militanten zei Maingain de daling van de middelen voor de Staatsveiligheid te betreuren en pleitte de voorzitter voor het behoud van een centrale rol voor een onafhankelijke Justitie binnen de strijd tegen het terrorisme.

Zijn partij zal geen Grondwetswijziging steunen om de termijn van de administratieve aanhouding op te trekken tot 72 uur voor terreurfeiten, zonder beslissing van een onderzoeksrechter. De verlenging van de termijn is één van de voorstellen van de regering in de strijd tegen terrorisme.

Maingain kijktt in de eerste plaats naar de operationele capaciteit van de politie en van Justitie. Hij klaagt daarbij aan dat het budget van de Staatsveiligheid op twee jaar tijd met 15 procent is gedaald.

En de federale politie heeft bij gebrek aan middelen materiaal van de Franse collega’s moeten vragen om een jaar geleden in Verviers op te treden, alsook aan de Brusselse politiezones voor bepaalde ordehandhavingsoperaties, luidde het. De DéFi-voorzitter laakte ook de afbouw van de reserve van de federale politie die instaat voor de ordehandhaving in de hoofdstad.