Crombez: ‘Focus op sterkere sociale bescherming’
Foto: BELGA

SP.A-voorzitter John Crombez pleit voor een modernisering van de sociale zekerheid. Die moet afgestemd worden op wat mensen vandaag belangrijk vinden, eenvoudig en eerlijk zijn en naast bescherming ook vrijheid en geluk geven, stelde Crombez zondag tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Vlaamse socialisten in Antwerpen.

‘Laat anderen zich maar specialiseren in het afbreken van de sociale verworvenheden van de voorbije 25 jaar. Wij focussen ons op het bouwen van een nog sterkere sociale bescherming voor de volgende 50 jaar’, aldus Crombez, die in zijn toespraak voortbouwde op zijn boek ‘Eerlijker is beter’, dat hij vorige week voorstelde.

In zijn eerste nieuwjaarsspeech als voorzitter wilde Crombez een positieve boodschap brengen. ‘Welke wensen kreeg de Vlaming in deze nieuwjaarsweken? De wens om geld te gaan rapen bij de gepensioneerden en zieken, de wens om raketten te kopen en de wens om het land te splitsen. Deze regering heeft duidelijk na het vuurwerk in Brussel, nu ook de wens voor een gelukkig nieuwjaar afgeschaft’, luidde het.

Crombez stond opnieuw stil bij de vaststelling dat we vandaag in een van de meest welvarende regio’s van de wereld leven. ‘Toch beweren sommigen dat het beste achter ons ligt. Dat onze kinderen en kleinkinderen het gaan moeten doen met minder. Ik ben het daar niet mee eens. Ik ben ervan overtuigd dat we de jongeren die vandaag 18 zijn, in de toekomst meer kunnen bieden dan wat ze vandaag krijgen’.

Daarvoor moeten volgens de sp.a’er wel de regels van de economie worden herdacht, de sociale zekerheid vernieuwd en de overheid omgevormd tot een moderne partnerstaat. Die sociale zekerheid moet eenvoudig zijn, ‘omdat sociale zekerheid geen financieel product is’, maar ook eerlijk, want wie zich maximaal inzet voor de samenleving moet daarvoor tijd, middelen en bescherming terugkrijgen.

Crombez gaat voor een overheid die mensen tijd en ruimte geeft om werk en privéleven goed te organiseren en die zorg voor kinderen met een beperking, chronisch zieken en ouderen mogelijk maakt en ondersteunt. ‘Niet een overheid die zoals vandaag op de zorg bespaart en de mensen hun plan laat trekken. Niet een overheid die woorden gebruikt die misleiden’.

Crombez haalde als voorbeeld de ‘vermaatschappelijking van de zorg’ aan. ‘Vrij vertaald wil dat zeggen dat als je werkt en je ouders extra ondersteuning nodig hebben omdat ze bijvoorbeeld het rusthuis niet kunnen betalen, je je plan moet trekken en zelf moet bijspringen’, aldus Crombez.