Werkgevers mogen privéberichten op werk lezen
Foto: ss

Werkgevers mogen privéberichten lezen die werknemers met chat- en mailprogramma’s op het werk versturen , zo oordeelt het Europees Hof van de Rechten van de Mens. ‘Ook in ons land heeft de werkgever dat recht’, zegt professor arbeidsrecht Frank Hendrickx. ‘Maar het is wel aan strikte voorwaarden verbonden.’

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft een uitspraak gedaan in een zaak die was aangespannen door een Roemeense ingenieur. De man was in 2007 ontslagen nadat zijn baas had ontdekt dat hij via Yahoo Messenger niet alleen professionele berichten stuurde, maar ook privéboodschappen naar zijn verloofde en zijn broer. Volgens het beleid van het bedrijf was het verboden om de computers van het werk te gebruiken voor privédoeleinden.

De ingenieur hoopte dat het hof zou oordelen dat het bedrijf zijn recht op vertrouwelijke correspondentie had geschonden. Maar de rechters geven de werkgever gelijk, aangezien het chatprogramma enkel voor professionele doeleinden was bedoeld. ‘Het is niet onredelijk dat een werkgever wil controleren of zijn werknemers hun professionele taken vervullen tijdens de kantooruren’, klinkt het.

Ook bij ons

‘Ook in ons land mag een werkgever controleren of de werknemer online privéberichten stuurt tijdens de kantooruren’, zegt Frank Hendrickx, professor arbeidsrecht aan de KULeuven. ‘Maar er zijn wel zeer strikte voorwaarden aan verbonden. In de eerste plaats moet de werkgever een transparant beleid voeren omtrent online communicatie.’ Met andere woorden: het moet duidelijk zijn dat het bedrijf zulke berichten niet tolereert tijdens de kantooruren.

Mag een werkgever dan alle mails lezen? ‘Strikt genomen mag een werkgever niet zomaar alles lezen. Hij moet een zekere terughoudendheid in acht nemen en jouw privacy respecteren. Maar als jouw werkgever gegronde redenen heeft om jouw persoonlijke mails te lezen, dan mag dat. Dus als jouw baas een vermoeden heeft dat jij het beleid van het bedrijf niet respecteert door privé-e-mails te sturen, dan heeft hij het recht om die persoonlijke e-mails te lezen.’

Koffie-automaat

Tot slot geldt er ook nog zoiets als het ‘proportionaliteitsbeginsel’. De controle moet in verhouding staan tot de inbreuken. ‘Een totaalverbod op elke vorm van onlinecommunicatie die niet puur professioneel is, is niet meer van deze tijd’, zegt professor Hendrickx. ‘Je baas mag dus niet permanent monitoren wat je online allemaal uitvoert. Dat is wel een inbreuk op de privacy.’

Eigenlijk geldt dus de regel van het gezond verstand. ‘Uw werkgever zal u ook niet ontslaan omdat je vijf minuten een privégesprek voert met een collega aan de koffieautomaat.’